Wednesday, 23 August 2017

Challenged to make an African star in XXXL


Na het zien van mijn Afrikaanse caleidoscoop quilts vroeg een kennis of ik misschien zoiets als een achtergrond zou kunnen maken voor een feest dat zij volgend jaar wil geven. Daar moest ik even over nadenken want hoe pak je zoiets aan? Wel een hele uitdaging die ik graag aanga!

After seeing my African kaleidoscope quilts a friend asked me if I could make her a piece like that as a backdrop for a party she is going to give in the near future. A challenge I am happy to take on! But where do I begin! It took me some weeks to figure this out.


My design wall is way too small for this!!! ;)

Eenmaal weer terug in Accra begon het na een paar weken te kriebelen en ging ik aan de slag. Om het nog eens lastiger te maken ging ik aan de slag met de zwarte ster van de Ghanese vlag, een 5-punt ster, in plaats van de 6-punt ster die ik er voorheen voor gebruikte. Gedurende het proces kwam ik erachter dat het behoorlijk lastig is er een vierkant van te maken zonder de vorm geweld aan te doen.

Once back in Accra it started to brew and finally I could set myself to start cutting the fabrics. Of course I made it more difficult by using a 5-point star instead of a six-point star! During the proces I realised it would be very difficult to make this into a square or rectangle without twisting the design out of shape.


 De meubels moeten er voor opzij!
The furniture had to move to the side to make space!
Omdat er voor mij weinig te doen is in Accra en ik weinig sociale verplichtingen heb, kan ik uren besteden aan het ontdekken van nieuwe vormen en kleurcombinaties. 

Because there isn't so much to do for me in Accra and I don't have many social commitments, I have all the time in the world to explore new combinations of colours and shapes.


In action with the last bit of sewing
Het geheel is niet gequilt en heeft nog geen achterkant. Ik wil er nog even over nadenken hoe ik dat ga doen. Ook hoe dit het beste opgehangen zou kunnen worden.

This piece is not quilted and has no backing yet. I just want to take some time to think about the best way to handle this.De jongens van de beveiliging van de compound waar wij wonen en de tuinman hadden moeite om het geheel omhoog te houden!
The guards of the compound where we live and the gardener had some difficulties keeping up this patchwork piece!Hight is 3.35 m (11 ft) - perimeter is 11 m (36 ft)

Toen ik ze vertelde dat het project was opgebouwd vanuit de 'Black Star' waren ze helemaal verbaasd. De zwarte 5-punt ster staat op de Ghanese vlag en is een belangrijk symbool. Dus toen ik de doek als een sjaal omsloeg, zorgden zij er voor dat de ' Black Star' goed in beeld kwam.

When I told them that this project is build up around the 'Black Star' they were in awe. The black 5-point star is a very important symbol which is on the Ghanaian flag. When I draped the piece around me like a scarf, they took care the 'Black Star' was well visible.

Groetjes, Hilde

Friday, 18 August 2017

Quilts and colour therapy

Om een leuke gevarieerde quilt te maken heb je veel verschillende stoffen nodig;
hoe meer hoe beter! 

To make a quilt with a variety in colours you need many different fabrics; the more the merrier!

Machine quilting my friends quilt

Een Nederlandse vriendin, die ik in Saigon -Vietnam heb leren kennen en nu in San Francisco woont, vroeg of ik voor haar een quilt met Afrikaanse stoffen kon maken. Ze is ooit in Ghana op vakantie geweest en heeft daar nog warme herinneringen aan. Als je dan stroken van 4.5" van veel verschillende stoffen gaat snijden, heb je genoeg voor meerdere 'lap quilts'! En omdat er hier in Accra zo weinig te beleven valt, is het heerlijk om meters te kunnen maken achter de naaimachine!

One of my Dutch friends, who I got to know in Saigon - Vietnam and now lives in San Francisco, asked if I could make her a quilt with African fabrics. It will bring back fond memories of trip she once made to Ghana. If you start cutting strips of 4.5" of many different fabrics you end up having enough for a set of quilts! And because there isn't so much else to do here in Accra, it is better to spend all your time behind the sewing machine!
Op de volgende foto's kun je zien hoe de kleur van de sashing, de strook stof in een kleur, de verschillende kleuren in het schilderij aan de muur versterkt. Schilderij is van Nicholas Kowalski, een schilder uit Accra.

The next pictures show the influence of colours on its surroundings. The solid colours in the sashing all have their own impact on the painting on the wall behind the sofa. The painting is from Nicholas Kowalski, a painter from Accra.

Squares in bright green
Dit is een baby quilt met grote blokken op de achterkant.
This is a baby quilt with big squares on the back.Deze is voor mijn vriendin
This one is for my friend.

Squares in dark green


Squares in blue


Squares in pink

Een van de achterkanten van de lap-quilts.
One of the backs of the lap quilts


Deze quilts gaan volgende week mee in de koffer naar Nederland. Een paar van deze quilts komen in mijn Etsy winkeltje en zijn gedurende de maand september te koop.

These quilts are coming home with me next week when I travel to Holland. A few of them will be placed in my Etsy shop during the month of September.


Groetjes, Hilde

Wednesday, 16 August 2017

Spiderweb design on African fabric

Het spelen met de verschillende Afrikaanse designs blijft boeiend!
Wat vind je van dit spinnenweb motief?

It's never a boring moment when playing with the different African designs on fabric!
What do you think of this spiderweb design?Dit doosje is 12 x 16 cm en 8 cm hoog
This little box measures 4.5 x 6.5" and is 3" highHet is elke keer spannend hoe het motief zich om het kartonnen doosje vouwt
Every time again it's so much fun to see how the designs wraps around the cardboard box


De schuine zijkant maakt de doos geschikt voor (business-) kaartjes.
The slanted side makes this box suitable for (business-) cards.


En zo ziet de stof er in zijn geheel uit!
This is how the whole piece of cloth looks like!Groetjes, Hilde

Friday, 11 August 2017

Fun with African Wax Print 'Nsu Bra'

Een van mijn lievelings-designs van de Afrikaanse prints is de 'Nsu Bra' print. Dit betekent in de Ghanese Twi taal waterput omdat het lijkt op de kringen die in het water ontstaan na het gooien van een steentje. In Nigeria heet de stof Plague-Plague omdat het ronde ontwerp volgens hun lijkt op de vinyl langspeelplaten. Het design staat prachtig op de sieradendoos met lade!

One of my favourite designs of the African fabrics is the 'Nsu Bra' print. This is from the Ghanaian Twi language and means water well. In Nigeria it's  called Plague-Plague because the circulair designs reminds people of the vinyl records. This design works great on the two-tier jewellery box!

Zo ziet 1 yard van de stof eruit
This is how 1 yard of fabric looks like

Nsu Bra on 'white cloth'

Groetjes, Hilde

Monday, 7 August 2017

Last stitches to the African Night star quilt

Eindelijk zijn de 9 blokken van de 8-, 6- en 5 punt ster klaar! Af en toe lagen ze onderop een stapel van andere projecten en kwam er niets van. Maar nu, met het einde in zicht ging het ineens sneller. Dit zijn de negen blokken!

All 9 blocks of this 8 point - 6 point - 5 point star quilt are finished! Sometimes some other projects came on top of the pile and were finished first. But with the end in sight, this project got more speed. These are the 9 blocks! 

Alle blokken zijn met de hand in elkaar gezet vanwege alle Y-hoeken. Een heerlijk rustig en 'slow-sewing' puzzelwerkje. Nu hoef ik alleen nog de blokken aan elkaar te zetten en dan kan het quilten beginnen. Natuurlijk doe ik dat ook met de hand!

All blocks are pieced by hand because of all the Y-seams. A very relaxing and slow sewing project. Right now I only need to sew the blocks together and start quilting. Of course this will be done by hand as well!De stofjes die ik gebruikt heb voor deze quilt zijn allemaal restjes van Afrikaanse prints en een enkele batikstof. In deze blogpost heb ik er al eerder over geschreven. 

For this quilt I only used left over pieces of African fabrics and some African batiks. Here I wrote about this quilt before.


Keep calm and sew-on
Groetjes, Hilde

Tuesday, 1 August 2017

Dipo Festival at a Krobo tribe in Ghana

 Een paar maanden geleden kreeg ik de gelegenheid om het Dipo Festival bij te wonen bij een Krobo stam in een dorpje buiten Accra. Tijdens deze traditionele week van ceremonies worden meisjes voorbereid voor de overgang naar het vrouw-zijn. Naast de trots die het aan de meisjes en hun familie brengt, is men er ook van overtuigd dat de meisjes, die succesvol de Dipo rituelen doorstaan voordat ze een man 'aanraken', zeer goede vrouwen worden. Het doel is dat de meisjes hun maagdelijkheid behouden voordat ze trouwen. Deze traditie wordt alleen door de Krobo stam gevierd, een van de meer dan 50 verschillende stammen in Ghana.

A few months ago I was able to witness the Dipo Festival at a Krobo tribe in a village just outside of Accra. During this traditional week of ceremonies, girls are prepared for the transition to womanhood. In addition to the pride it brings to the girls and their families, they are convinced that the girls, who successfully go through the Dipo rituals before touching a man, become a very good wife. The goal is that the girls maintain their virginity before they marry. This tradition is celebrated only by the Krobo tribe, one of the more than 50 different tribes in Ghana.


At the courtyard of a Krobo family

 Tijdens het Dipo Festival krijgen de meisjes lessen in dans, muziek, koken, het huishouden en wat er van ze verwacht wordt als ze getrouwd zijn. Op de laatste dag kleden ze zich in mooie Afrikaanse doeken (pagnes)

During the Dipo Festival the girls are given lessons in dance, music, cooking, the household chores and what is expected from them when they are married. On the very last day they dress in beautiful African cloths (pagnes)

The girls dressed in their best pagnes


The Paramount Queen

De 'Paramount Queen' legt het een en ander uit over de hormonale cyclus en geeft seksuele voorlichting. Zij reist in deze periode van Dipo rond langs verschillende families van de Krobo stam om zoveel mogelijk voorlichting te geven.

The 'Paramount Queen' explains what happens to their bodies during the hormonal cycle and gives them some sex education. During the Dipo time she travels around to visit more Krobo families to educate as many girls as possible.


A girl dressed in Vlisco 'Guaranteed Dutch Wax cloth'

Hierna volgt een soort reinigend wassen waarbij de meisjes wat water over zich heen spetteren. In dit water liggen bladeren die het water heilig maken.

After the talk the girls splash some water over themselves to clean their body and soul. The leaves in the bowl make the water holy.


On the very first day of the Dipo Festival, their heads are shaved except for a small dot


Als ze alle rites van de afgelopen week goed hebben doorstaan, kleden de meisjes zich, op deze laatste dag, om voor de laatste rite bij de 'Heilige Steen'. De witte lapjes stof gedrapeerd om hun lichaam bevestigt hun maagdelijkheid en de vele kralen rond hun heupen laten ze zien hoe rijk hun familie is. De blauwe kralen staan voor tederheid en genegenheid, de gele kralen voor volwassenheid en welvaart. Dit is het enige moment waarbij bij sommige meisjes de borsten ontbloot zijn om hun puberteit te bewijzen. Niet zo heel gek dat er ineens een heleboel jonge mannen op dat moment een kijkje komen nemen!

When they have successfully finished all the rites of the past week, the girls dress up on this last day for the final rite at the 'Sacred Stone'. The white cloths draped around their bodies confirm their virginity and the many beads around their hips show how well to do their family is. The blue beads stand for tenderness and affection, the yellow beads for adulthood and prosperity. This is the only time where some of the girls expose their breasts to prove their puberty. No surprise suddenly a lot of young men show up!


Met een witte kleipasta worden strepen aangebracht op hun lichaam. Met een stok en ook vaak een houten kruisje in de hand gaan de meisjes in kleine groepen naar de 'Heilige Steen'. Het blaadje tussen de lippen zorgt ervoor dat de Dipo meisjes onderweg zwijgen en geconcentreerd blijven terwijl ze naar de Heilige Steen lopen. Sommige meisjes hebben de darmwand van een geit op hun hoofd. Deze wordt achtergelaten bij de Heilige Steen. Het staat symbool voor het zijn van een goede kokkin voor haar toekomstige echtgenoot.

With a white clay paste, stripes are applied to their body. With a stick and often a wooden cross in their hands, the girls walk in small groups to the 'Sacred Stone'. The leaf between their lips ensures that the Dipo girls keep quite and stay focused while walking to the Sacred Stone. Some girls carry the intestine wall of a goat on their head which will be left at the Sacred Stone. It is believed this will help them to be a good cook to their future men.


Goat intestine on the head


Leaves between the lips

De Heilige Steen staat op een heilige plek waar verder niemand bij mag. Bij deze steen wordt hun maagdelijkheid bewezen en daarna worden ze met veel gegil en gejoel op de rug van een jongen naar huis geracet. Deze jongen is meestal hun vriendje.

The Sacred Stone stands in a shrine where no one else is allowed in to. At this shrine their virginity is proven and afterwards they are carried back to the house on the back of a boy while screaming and yelling. This boy is usually their boyfriend.
Groetjes, Hilde