Wednesday, 16 August 2017

Spiderweb design on African fabric

Het spelen met de verschillende Afrikaanse designs blijft boeiend!
Wat vind je van dit spinnenweb motief?

It's never a boring moment when playing with the different African designs on fabric!
What do you think of this spiderweb design?Dit doosje is 12 x 16 cm en 8 cm hoog
This little box measures 4.5 x 6.5" and is 3" highHet is elke keer spannend hoe het motief zich om het kartonnen doosje vouwt
Every time again it's so much fun to see how the designs wraps around the cardboard box


De schuine zijkant maakt de doos geschikt voor (business-) kaartjes.
The slanted side makes this box suitable for (business-) cards.


En zo ziet de stof er in zijn geheel uit!
This is how the whole piece of cloth looks like!Groetjes, Hilde

Friday, 11 August 2017

Fun with African Wax Print 'Nsu Bra'

Een van mijn lievelings-designs van de Afrikaanse prints is de 'Nsu Bra' print. Dit betekent in de Ghanese Twi taal waterput omdat het lijkt op de kringen die in het water ontstaan na het gooien van een steentje. In Nigeria heet de stof Plague-Plague omdat het ronde ontwerp volgens hun lijkt op de vinyl langspeelplaten. Het design staat prachtig op de sieradendoos met lade!

One of my favourite designs of the African fabrics is the 'Nsu Bra' print. This is from the Ghanaian Twi language and means water well. In Nigeria it's  called Plague-Plague because the circulair designs reminds people of the vinyl records. This design works great on the two-tier jewellery box!

Zo ziet 1 yard van de stof eruit
This is how 1 yard of fabric looks like

Nsu Bra on 'white cloth'

Groetjes, Hilde

Monday, 7 August 2017

Last stitches to the African Night star quilt

Eindelijk zijn de 9 blokken van de 8-, 6- en 5 punt ster klaar! Af en toe lagen ze onderop een stapel van andere projecten en kwam er niets van. Maar nu, met het einde in zicht ging het ineens sneller. Dit zijn de negen blokken!

All 9 blocks of this 8 point - 6 point - 5 point star quilt are finished! Sometimes some other projects came on top of the pile and were finished first. But with the end in sight, this project got more speed. These are the 9 blocks! 

Alle blokken zijn met de hand in elkaar gezet vanwege alle Y-hoeken. Een heerlijk rustig en 'slow-sewing' puzzelwerkje. Nu hoef ik alleen nog de blokken aan elkaar te zetten en dan kan het quilten beginnen. Natuurlijk doe ik dat ook met de hand!

All blocks are pieced by hand because of all the Y-seams. A very relaxing and slow sewing project. Right now I only need to sew the blocks together and start quilting. Of course this will be done by hand as well!De stofjes die ik gebruikt heb voor deze quilt zijn allemaal restjes van Afrikaanse prints en een enkele batikstof. In deze blogpost heb ik er al eerder over geschreven. 

For this quilt I only used left over pieces of African fabrics and some African batiks. Here I wrote about this quilt before.


Keep calm and sew-on
Groetjes, Hilde

Tuesday, 1 August 2017

Dipo Festival at a Krobo tribe in Ghana

 Een paar maanden geleden kreeg ik de gelegenheid om het Dipo Festival bij te wonen bij een Krobo stam in een dorpje buiten Accra. Tijdens deze traditionele week van ceremonies worden meisjes voorbereid voor de overgang naar het vrouw-zijn. Naast de trots die het aan de meisjes en hun familie brengt, is men er ook van overtuigd dat de meisjes, die succesvol de Dipo rituelen doorstaan voordat ze een man 'aanraken', zeer goede vrouwen worden. Het doel is dat de meisjes hun maagdelijkheid behouden voordat ze trouwen. Deze traditie wordt alleen door de Krobo stam gevierd, een van de meer dan 50 verschillende stammen in Ghana.

A few months ago I was able to witness the Dipo Festival at a Krobo tribe in a village just outside of Accra. During this traditional week of ceremonies, girls are prepared for the transition to womanhood. In addition to the pride it brings to the girls and their families, they are convinced that the girls, who successfully go through the Dipo rituals before touching a man, become a very good wife. The goal is that the girls maintain their virginity before they marry. This tradition is celebrated only by the Krobo tribe, one of the more than 50 different tribes in Ghana.


At the courtyard of a Krobo family

 Tijdens het Dipo Festival krijgen de meisjes lessen in dans, muziek, koken, het huishouden en wat er van ze verwacht wordt als ze getrouwd zijn. Op de laatste dag kleden ze zich in mooie Afrikaanse doeken (pagnes)

During the Dipo Festival the girls are given lessons in dance, music, cooking, the household chores and what is expected from them when they are married. On the very last day they dress in beautiful African cloths (pagnes)

The girls dressed in their best pagnes


The Paramount Queen

De 'Paramount Queen' legt het een en ander uit over de hormonale cyclus en geeft seksuele voorlichting. Zij reist in deze periode van Dipo rond langs verschillende families van de Krobo stam om zoveel mogelijk voorlichting te geven.

The 'Paramount Queen' explains what happens to their bodies during the hormonal cycle and gives them some sex education. During the Dipo time she travels around to visit more Krobo families to educate as many girls as possible.


A girl dressed in Vlisco 'Guaranteed Dutch Wax cloth'

Hierna volgt een soort reinigend wassen waarbij de meisjes wat water over zich heen spetteren. In dit water liggen bladeren die het water heilig maken.

After the talk the girls splash some water over themselves to clean their body and soul. The leaves in the bowl make the water holy.


On the very first day of the Dipo Festival, their heads are shaved except for a small dot


Als ze alle rites van de afgelopen week goed hebben doorstaan, kleden de meisjes zich, op deze laatste dag, om voor de laatste rite bij de 'Heilige Steen'. De witte lapjes stof gedrapeerd om hun lichaam bevestigt hun maagdelijkheid en de vele kralen rond hun heupen laten ze zien hoe rijk hun familie is. De blauwe kralen staan voor tederheid en genegenheid, de gele kralen voor volwassenheid en welvaart. Dit is het enige moment waarbij bij sommige meisjes de borsten ontbloot zijn om hun puberteit te bewijzen. Niet zo heel gek dat er ineens een heleboel jonge mannen op dat moment een kijkje komen nemen!

When they have successfully finished all the rites of the past week, the girls dress up on this last day for the final rite at the 'Sacred Stone'. The white cloths draped around their bodies confirm their virginity and the many beads around their hips show how well to do their family is. The blue beads stand for tenderness and affection, the yellow beads for adulthood and prosperity. This is the only time where some of the girls expose their breasts to prove their puberty. No surprise suddenly a lot of young men show up!


Met een witte kleipasta worden strepen aangebracht op hun lichaam. Met een stok en ook vaak een houten kruisje in de hand gaan de meisjes in kleine groepen naar de 'Heilige Steen'. Het blaadje tussen de lippen zorgt ervoor dat de Dipo meisjes onderweg zwijgen en geconcentreerd blijven terwijl ze naar de Heilige Steen lopen. Sommige meisjes hebben de darmwand van een geit op hun hoofd. Deze wordt achtergelaten bij de Heilige Steen. Het staat symbool voor het zijn van een goede kokkin voor haar toekomstige echtgenoot.

With a white clay paste, stripes are applied to their body. With a stick and often a wooden cross in their hands, the girls walk in small groups to the 'Sacred Stone'. The leaf between their lips ensures that the Dipo girls keep quite and stay focused while walking to the Sacred Stone. Some girls carry the intestine wall of a goat on their head which will be left at the Sacred Stone. It is believed this will help them to be a good cook to their future men.


Goat intestine on the head


Leaves between the lips

De Heilige Steen staat op een heilige plek waar verder niemand bij mag. Bij deze steen wordt hun maagdelijkheid bewezen en daarna worden ze met veel gegil en gejoel op de rug van een jongen naar huis geracet. Deze jongen is meestal hun vriendje.

The Sacred Stone stands in a shrine where no one else is allowed in to. At this shrine their virginity is proven and afterwards they are carried back to the house on the back of a boy while screaming and yelling. This boy is usually their boyfriend.
Groetjes, Hilde

Sunday, 23 July 2017

Where to have your passport picture taken in Ghana?

P stuurde mij van de week een berichtje dat ik zo snel mogelijk paspoortfoto's moest laten maken. Dan kon 'ons mannetje' nog op de valreep zorgen dat ons verblijfsvisum voor Ghana verlengd kon worden voordat hij met vakantie zou gaan. 
Prompt liep ik langs deze fotostudio! 

P send me a message last week if I had some passport pictures left to extend our residence visa for Ghana. We needed some urgently because 'our guy' who arranges this for us was going on a holiday soon. The next moment I passes by this photo studio!
Binnen zag het er schoon en netjes uit met een spiegel aan de wand en een krukje in de hoek. De eigenaar had tijd dus dat kwam mooi uit. De winkel was in twee kamers verdeeld, een voor het maken van de foto en een kantoortje voor het ontwikkelen, afdrukken en afrekenen.

Inside it looked clean and organised with a mirror and a small chair in a corner. The owner was not too busy at that moment so I could get my picture taken immediately. The shop was divided into two rooms, one for taking pictures and an office for developing, printing and payments.
Mag ik nu lachen of niet? Moet mijn haar achter mijn oren voor een visum foto? 
Am I allowed to smile? Do my ears need to be visible? Always such a fun thing to do ...
Met natuurlijk licht en een simpele camera was de foto snel gemaakt.
With natural light and a simple camera the picture was taken quickly.
In de hoek op de grond van het kantoortje stond de printer op een doos klaar. Na een minuutje wachten rolde de afdruk met 4 prima paspoortfoto's uit het apparaat.

In the corner on the floor of his office the printer was ready on top of a cardboard box. After about one minute later the printer produced a set of 4 perfect passport photo's. 
Even met een schaar op maat knippen en 20Ghc afrekenen. 
Binnen 5 minuten stond ik weer buiten waar zijn gezin een spelletje 'Snakes and ladders' aan het spelen was. Zo zie je maar dat het allemaal ook heel simpel kan, zonder toeters en bellen. ;)

With a simple scissor the pictures were cut to measurement. Within 5 minutes and a payment of 20Ghc I stepped outside again where his family was playing a game of 'Snakes and ladders'. It is good to know things can still be done in a simple way, without bells and whistles ;)"Truth is ever to be found in simplicity" (Isaac Newton)

Groetjes, Hilde

Tuesday, 18 July 2017

Playing with an elegant African Print design

Met dit elegante Afrikaanse stofdesign heb ik een nieuwe doos gemaakt.
With this elegant African print I made a new box.

De doos wordt met een enkel stuk stof beplakt. 
The outside of the box is covered with one whole piece of fabric.

Aan de binnenkant gebruik ik voor de opstaande rand, de 'nek', het liefste een effen kleur. Afhankelijk van het stofdesign aan de buitenkant laat ik deze kleur in meer of mindere maten contrasteren.

On the inside of the box I prefer to use a solid colour for the ridge, the 'neck'. Depending on the fabric design on the outside I want this colour to be more or less in contrast.

Doordat je de stof in zijn geheel om de doos heen vouwt, ontstaat er een heel ander patroon op de hoeken en aan de zijkanten waar de stof samenkomt. Ook waar de deksel samenkomt met de basis is het elke keer weer een verrassing hoe het lijnenspel van het stofdesign samenkomt.

By using one piece of fabric only for the outside, the design pattern is folded around the box and comes together in an unexpected way. It is always a surprise how the lines meet where the lid and bottom part come together.

Dit is een zogenaamde theedoos, maar het kan natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals sieraden, sleutels, etc.

This is a tea box but of course it can be used for other purposes as well, like jewellery, keys, etc.


Close-up on the ribbon and brass bead that functions as a knob


View from above


Te spelen met al die verschillende Afrikaanse designs: daar krijg ik maar geen genoeg van!
Never a dull moment when playing with African designs!


Groetjes, Hilde 

Wednesday, 12 July 2017

Buying African fabrics from the Cloth Man
 De lapjesman (cloth man) kwam vandaag weer eens langs de deur en zijn stofjes zagen er zo aantrekkelijk uit!
The cloth man came by today and his fabrics looked so attractive to me I couldn't resist!
Kom maar even binnen het hek en laat mij de stoffen maar zien.
Please come inside the gate and show me what you have please.

Tussen de lappen zit zijn schaar verstopt. Elke lap is precies in yards opgevouwen. Als je dus 2 of 3 yards wilt, zoekt hij de juiste vouw op en scheert zijn schaar langs de vouwlijn door de stof.

Bijna alle lapjesmannen die hier langs de huizen gaan komen uit Niger, kopen hun stof in Lome, Togo, en verkopen het dan voor het dubbele. Het kan mijn niet zoveel schelen dat ik er nu iets meer voor betaal dan op de markt, zo help ik toch weer een heel gezin. En ik heb dit liever dan dat ze met hun kinderen lopen te bedelen.

In between the pieces of fabric his scissors are hiding. Every piece of fabric is precisely folded on the yardage. If you need 2 or 3 yards he will find the correct fold and slides his scissors of the exactly through it.

Almost all Cloth men who are selling their goods on the street in Accra are from Niger. They buy the fabrics in Lome, Togo, and come to Accra to sell it for double the amount. I don't mind paying a bit more then on the market, this way I can help him and his family. I prefer doing this then seeing them on the streets begging for money.


Before and after ;)


Zo, zijn vrachtje is een stuk lichter geworden voor de rest van vandaag en ik heb weer fijn gewinkeld! ;)
Hah! His load has become a lot less for the rest of the day and I got my fabric fix! ;)A total of 29 yards...

Groetjes, Hilde