Friday 18 August 2017

Quilts and colour therapy

Om een leuke gevarieerde quilt te maken heb je veel verschillende stoffen nodig;
hoe meer hoe beter! 

To make a quilt with a variety in colours you need many different fabrics; the more the merrier!

Machine quilting my friends quilt

Een Nederlandse vriendin, die ik in Saigon -Vietnam heb leren kennen en nu in San Francisco woont, vroeg of ik voor haar een quilt met Afrikaanse stoffen kon maken. Ze is ooit in Ghana op vakantie geweest en heeft daar nog warme herinneringen aan. Als je dan stroken van 4.5" van veel verschillende stoffen gaat snijden, heb je genoeg voor meerdere 'lap quilts'! En omdat er hier in Accra zo weinig te beleven valt, is het heerlijk om meters te kunnen maken achter de naaimachine!

One of my Dutch friends, who I got to know in Saigon - Vietnam and now lives in San Francisco, asked if I could make her a quilt with African fabrics. It will bring back fond memories of trip she once made to Ghana. If you start cutting strips of 4.5" of many different fabrics you end up having enough for a set of quilts! And because there isn't so much else to do here in Accra, it is better to spend all your time behind the sewing machine!
Op de volgende foto's kun je zien hoe de kleur van de sashing, de strook stof in een kleur, de verschillende kleuren in het schilderij aan de muur versterkt. Schilderij is van Nicholas Kowalski, een schilder uit Accra.

The next pictures show the influence of colours on its surroundings. The solid colours in the sashing all have their own impact on the painting on the wall behind the sofa. The painting is from Nicholas Kowalski, a painter from Accra.

Squares in bright green
Dit is een baby quilt met grote blokken op de achterkant.
This is a baby quilt with big squares on the back.Deze is voor mijn vriendin
This one is for my friend.

Squares in dark green


Squares in blue


Squares in pink

Een van de achterkanten van de lap-quilts.
One of the backs of the lap quilts


Deze quilts gaan volgende week mee in de koffer naar Nederland. Een paar van deze quilts komen in mijn Etsy winkeltje en zijn gedurende de maand september te koop.

These quilts are coming home with me next week when I travel to Holland. A few of them will be placed in my Etsy shop during the month of September.


Groetjes, Hilde

2 comments:

  1. Wat een mooie combi die blauwe met het schilderij erboven!!!
    fijne dag,
    groetjes van Marijke

    ReplyDelete
  2. Dat zijn mooie vrolijke quilts. Het is een voorrecht om met zulke mooie stoffen te kunnen werken. Super

    ReplyDelete

Thanks for coming by! I love to hear your comments!