Thursday 22 October 2015

Sunday Best

Afgelopen zondag kwamen langs een vrolijke en kleurrijke religieuze samenkomst
in hun zondagse goed dansten en zongen de kerkgangers tijdens de dienst
Vooral de vrouwen zagen er prachtig uit!

Last Sunday we passed a colourful church ceremony 
in their Sunday best the worshippers sang and danced during part of the service 
The women are dressed beautifully!

Mother and child in blue batik

Ik hoop een keer de vrouwen nog beter in beeld te kunnen brengen
I hope one day I will be able to take better pictures of women in local dress


Groetjes, Hilde

1 comment:

Thanks for coming by! I love to hear your comments!