Saturday, 24 September 2011

Twin Brothers (Os Gemeos)

Spot the difference!
No, you do not squint, there are two on the table! 
After putting a picture on Facebook, a friend asked for a twin brother of the Giant, as a present for a just born baby in Singapore! Isn't that nice?

Nee, je kijkt niet scheel hoor, er liggen er twee op de tafel!
Nadat ik een foto op Facebook had gezet, kreeg ik het verzoek om een tweelingbroertje te maken van de Giant om als kraamkadootje op 
te sturen naar Singapore! Leuk he!

Sold!
 The funny thing is that most of the fabrics I used for this quilt are bought in 
Singapore during the time I lived there!

Het grappige is dat de meeste stofjes die ik in deze quilt heb gebruikt, gekocht zijn in Singapore, in de periode dat ik daar woonde!

Ciao from Brasil, Hilde

Thursday, 22 September 2011

Watch out when you read this!


Ha! I love this sign! It is so true!
It was hiding in one of my quilt books and it is from the shop where I had my very first quilt lessons, about 23 years ago. 
The shop was called 'Stars and Stripes Quilt Co' and was located at Johnson Ferry Road, Marietta, Georgia (USA). I don't think it is still there.
But I am still under the weather... ;) 
Need more treatment!

Ha, ik vind dit kaartje zo leuk! En het klopt ook nog!
Het kaartje zat verstopt in een van mijn quiltboeken en het is van de winkel waar ik 23 jaar geleden mijn eerste quiltlessen volgde. 
De winkel heette 'Stars and Stripes Quilt Co' en was gelegen aan de Johnson Ferry Road in Marietta, Georgia (USA). 
Ik geloof dat de winkel niet meer bestaat, maar ik heb 
het wel nog steeds onder de leden... ;) 
Ik heb meer behandeling nodig!

Ciao from Brazil, Hilde

Monday, 19 September 2011

And the winner is...!


First of all I want to thank all 16 followers who left some kind and lovely comments on my latest anniversary posting!
Unfortunately there can only be one winner of my specially made sewing box and the winner is...

Natuurlijk wil ik eerst de 16 volgers bedanken die lieve en leuke berichtjes hebben achtergelaten op mijn 'mijlpaal' posting van vorige week.
Helaas kan er maar een de winnaar van mijn speciale naaidoosje zijn en dat is geworden....

 
piep
wat een mooie doosen die kan een naaldjesvrouw nooit genoeg hebben toch??
erg mooi en kleurrijk!
zal me een link plaatsen op mijn blog
knuf quiltingmieke 

The box will come your way soonest! Het doosje komt naar je toe!

And now back to normal life. Time to finish my second Giant quilt which is ordered for a just born baby!

Nu gaan we weer normaal doen en de 2de Giant quilt afmaken dat besteld is voor een pasgeboren baby!

Ciao from Brasil! Hilde

Wednesday, 14 September 2011

Here is my first Giveaway!

About 1 year ago, I started my blog about my 2 main passions box-making & quilts and my move to Brasil and I recently had my 100th post while the visits counter hit the 25.000 marker! 
To thank you all for your visits to my blog, your often inspiring comments and support during the past year I have made a special giveaway present: a small box for your sewing tools with a Brazilian taste!


Ruim een jaar geleden begon ik deze blog om te vertellen over mijn 2 passies dozen maken en quilten en mijn verhuizing naar Brazilië. Een tijdje terug had ik mijn 100ste post en de bezoekers aantallen passeerden de mijlpaal van 25.000! Om jullie te bedanken voor jullie bezoekjes aan mijn blog, jullie vaak lieve en inspirerende woorden gedurende het afgelopen jaar heb ik een special giveaway kadootje gemaakt: een naaidoosje met een Braziliaanse twist.


Brazilian stamps with a design of a sewing lady and a tassel made out of special ribbons from Salvador-Bahia decorating the outside and on the inside a 'patchwork ' of my paper scrap stash and a small pincushion.

Braziliaanse postzegels met een naaister als afbeelding en een 'kwastje' van lintjes uit Salvador-Bahia aan de buitenkant en een patchwork van papieren van mijn restjes stapel aan de binnenkant.


What do you need to do to put your name in the hat for this giveaway?

To enter this giveaway, you must be a follower of my blog and leave a comment telling me you are a follower and why you would like to win this giveaway. If you want to put a note of this giveaway in your own blog, I will be very happy!

Please make sure that I have a way to contact you if you are the winner, such as a link to your blog or an email address. 

This giveaway is open until Sunday September 18th and to anyone, no matter where you live. I will draw a random winner on Monday September 19th.


Wat moet je doen om mee te kunnen doen aan deze giveaway?

Om mee te doen moet je een volger zijn van mijn blog en een berichtje hieronder achterlaten dat je een volger bent en wat je van deze giveaway vindt. Als je dit wilt door-bloggen op je eigen blog, vindt ik dat super!

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent met bv een link naar jouw blog of jouw email adres.

Deze giveaway is open tot en met zondag 18 september en het maakt niet uit waar je woont. De gelukkige winnaar wordt maandag 19 september bekenbaar gemaakt!Ciao from Brasil, Hilde

Tuesday, 6 September 2011

Ta-dah!!
I proudly present: my little mural man, O Gigante, the Giant, based on the Graffiti design of OsGemeos, the twin brothers who I told you about in these postings. It measures 12x27", it is machine quilted and this morning I finished the binding at my sewing group meeting. Young moms, old moms (ha!), baby and toddlers around, chatter and laughing, a good way to spend the morning.

Met gepaste trots presenteer ik hier mijn kleine grote man: O Gigante, de reus, gebaseerd op het graffiti design van OsGemeos, de tweelingbroers waar ik al eerder over vertelde in deze postings. De quilt is 31x68cm, machine-quilted and vanmorgen heb ik de binding afgemaakt tijdens de naaiclub bijeenkomst. Jonge moeders, oude moeders (ha!), baby and peuters er omheen en tussendoor, geklets and gelach, een heerlijk ochtendje.


DD in São Paulo in front of the original design

DD in NYC in front of another Giant by OsGemeos
It always feels a bit awkward when I finish a project, you have to reset your goals. I will make a few boxes, just to have some quick results before I start a new quilt.

Het is altijd een beetje een raar gevoel als ik een project afheb. Nu moet ik weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Eerst maar weer eens een paar dozen maken, dat gaat lekker snel en kan ik nadenken over de volgende quilt.


Here is a fun movie about another project of the Brazilian Grafiteiros OsGemeos, Nina and Nunca.

Hier nog een leuk filmpje over een ander project door de Braziliaanse graffiti kunstenaars OsGemeos, Nina en Nunca.


Last week Vreni told me I posted my 100th posting 
and this week I past the 25.000 visits! 
Time to come up with a give-away!
To be continued! ;) 

Ciao from Brasil, Hilde

Friday, 2 September 2011

A wonderful week

Last week our daughter came to stay with us for one week. It became a very intense week of visiting nice spots in São Paulo (SP) and 36 hours in Rio de Janeiro! Two very different cities only 45 minutes away from each other by air.

De afgelopen week was onze dochter bij ons in São Paulo (SP). Het werd een heerlijke intensieve week met bezoekjes aan leuke buurtjes in SP en 36 uur in Rio de Janeiro! Twee hele verschillende steden op enkel 45 minuten vliegen afstand van elkaar.

Beco de Batman - Batman's Alley SP
It is said that many buildings in SP could use a giant rinse in a urban bathtub and that is so true! They are so grey and dirty due to the air pollution! Maybe that is why the colourful paintings on the walls are in striking contrast with its surroundings like in the above picture in Vila Madalena.

Er is eens geschreven dat de gebouwen in SP een flinke wasbeurt kunnen gebruiken en dat klopt! Ze zijn zo grijs en grauw door de luchtverontreiniging die er heerst. Misschien is het wel daardoor dat de kleurrijke graffiti op de muren zo in kontrast staat met de omgeving. De foto's hierboven zijn genomen in het wijkje Vila Madalena.

36 hours in Rio

In Rio we walked and walked and walked. Up to the Corcovado, down to the famous beaches enjoying the fresh air and relaxed atmosphere. The next day we took the Bonde tram from Santa Theresa to Centro, just a few hours before a tragic accident took place where 5 people died. We visited a great installation about the life and works of Miles Davis, walked some more through the neighborhoods of Centro, Lapa and Santa Theresa before heading back home. By just escaping the accident, this visit to Rio became even more special.

In Rio hebben heel wat afgelopen, naar de Corcovado en langs de beroemde stranden, genietend van de schone lucht en de ontspannen sfeer. De volgende dag namen we het Bonde trammetje van Santa Theresa naar Centro een paar uur voordat er een tragisch ongeluk gebeurde waarbij 5 mensen om het leven kwamen.  We brachten een bezoek een een tentoonstelling over het leven en werk van Miles Davis, we liepen nog wat meer voordat we 's middags weer naar huis vlogen. Door het ongeluk is dit tripje heel speciaal bezoek geworden. Alsof er engeltjes op onze schouders meeliepen.

Some other colorful inspiration and 'good food'...
Museu of Arte SP
Croquete Holandese in SP!
Since a couple of months we are able to buy the real Dutch kroket at Quickies!
Sinds een paar maanden kunnen we hier in SP echte kroketten kopen!

PS: You can find Quickies at Rua José Bonifacio, 114 - Centro SP

Ciao from Brazil, Hilde