Sunday, 31 July 2011

Souvenirs from New York City and Paris

When I am in Holland, friends ask me to give a workshop in box-making. One day I will do it, but not this time around. We are busy seeing old friends and family. Some days I cook dinner at home and bring it on my bike to my dear MIL, other days I help her clean up the house. Time is flying by and I enjoy every minute!

Als ik in Nederland ben zijn er altijd vrienden die vragen of ik een workshop kan geven. Dat lijkt me heel leuk en gezellig maar deze keer komt het er echt niet van. We zijn druk met vrienden en family. Af en toe kook ik een maaltijd voor mijn MIL en andere dagen help ik haar een beetje met het opruimen van het huis. De tijd vliegt voorbij en ik geniet van elke minuut.

In between I worked on two boxes for my SIL. She asked if I could make a jewelry box for a good friend of hers. It had to match the NYC wallpaper in her friends bedroom. Red colour inside please! Sure!

Tussendoor heb ik aan 2 dozen gewerkt voor mijn SIL. Ze vroeg of ik een sieradendoos kon maken voor haar vriendin, passend bij het NYC behang in de slaapkamer. Rood aan de binnenkant! Natuurlijk!She loved it! So, can you make another one? For my future DIL? This time Paris and purple inside. Okay, but no more after Paris! I could not find purple for the inside so used a bright pink, I think it is just as fine!

Ze vond de NYC doos prachtig! Ach, kun je er nog eentje maken? Voor mijn aanstaande DIL? Deze met plaatjes van Parijs en paars aan de binnenkant. Dat is goed, maar dat is de laatste hoor!


Just finished the Paris box and I will jump on my bike to deliver the box and go for dinner with the family. I do not need to cook this time!

The doos is klaar en nu ga ik op de fiets om hem af te leveren en met de family een hapje te gaan eten. En ik hoef niet te koken!

Greetings from Holland! Hilde

Wednesday, 27 July 2011

My mom's garden (pictures made by DD)

I wished I could stay

With love from Holland
Hilde

Friday, 15 July 2011

Being back in my comfort zone


Close to where I stay, the Peace Palace
Since one week I am in Holland and soaking up all things Dutch: biking, grocery shopping, talking, clean air, summer weather and even storm! It is just so much easier being here than trying to set up life in São Paulo. 

Ik ben alweer een week in Nederland en geniet van elk moment: fietsen, de AH, kletsen, schone lucht, zomers weer en storm! Het is gewoon zoveel makkelijker om hier te zijn dan een nieuw leven op te bouwen in São Paulo.


Statues in The Hague, Lange Voorhout
Being close to the family is so good, especially because some are not doing all too well at the moment.

Het is zo fijn om dichtbij de familie te zijn, vooral nu het met een paar even niet zo goed gaat.


It is so much easier talking your own language and being able to express your feelings and thoughts. With friends I pick up where we left off. It is just like slipping in some old comfortable shoes.
Den Haag Sculptuur

Het is gewoon zoveel makkelijker te praten in je eigen taal, zonder veel nadenken je gedachten en gevoelens te kunnen verwoorden. Met vrienden pak ik de draad weer op alsof ik niet ben weggeweest. Het is net alsof je zo in een oude makkelijke schoen stapt.


Today I went on my bike and took some pictures in the area where I stay.


Outside the Binnenhof, where the government resides
Vandaag nam ik deze foto's in de buurt van waar ik verblijf.


No fabrics bought yet? Of course I did! In a lovely new shop in Naaldwijk, a small city near The Hague, de Quilthoeve, I bought some fat quarters and a handy small iron for the smaller piecing projects. It also works on 110V so I can use it in Brazil.

Museum Mauritshuis
Heb je nog geen stofjes gekocht? Natuurlijk wel! In Naaldwijk in de nieuwe quiltwinkel de Quilthoeve heb ik een paar fat quarters en een handig klein strijkijzertje gekocht voor het kleinere werk. Het werkt ook op 110V dus ik kan het mooi gebruiken in Brazilië.
A few more weeks before I go back to São Paulo which means stepping out of my comfort zone. But that is okay, by that time I will be ready for more new experiences.


Het Plein with its terraces
Over een paar weken ga ik weer terug naar São Paulo en zal ik mijn 'comfort zone' weer verlaten. Maar dat geeft niet want dan heb ik weer nieuwe energie en ben ik weer klaar voor nieuwe indrukken en ervaringen.

Where I buy all my supplies for my boxes: Damen
They have so many papers to choose from!
Even Brazilian papers
Greetings from Holland! Hilde

Monday, 4 July 2011

Coisas Brasilieras

A new experiment: a picture collage on canvas with embroidery!

Because a good friend is leaving Brazil I wanted to try out something different for a farewell present. When I just arrived 6 months ago, she was the one who introduced me quickly into her group of friends and pushed me to go on with my arts. It makes me feel sad as I just got to know her and it does not happen so often you feel a connection with someone in a new place.

Een nieuw experiment: een fotocollage op canvas met borduurwerk!
Omdat een goede vriendin Brazilië gaat verlaten, wilde ik iets nieuws uitproberen om als afscheidscadeau aan haar te geven. Toen ik hier 6 maanden geleden arriveerde, heeft zij mij heel snel in haar vriendenkring opgenomen en stimuleerde me om met mijn crafting iets te gaan doen. Het is jammer dat ze gaat want het gebeurt niet vaak dat je zo snel met iemand een klik hebt in een nieuwe omgeving.

Together with her Portuguese teacher, (who is now trying to learn me the language), we visited some interesting sites of São Paulo. During these trips I made many pictures. After bringing a selection together as a collage I had it printed on some kind of canvas, not exactly the type of canvas I wanted, but for this experiment I gave it a go. After the printing I added some embroidery and a few funny items to give it more texture. This is the result and she likes it! 

Samen met haar lerares Portugees, (die nu mij de taal probeert bij te brengen), zijn we een paar keer op stap geweest om São Paulo te leren kennen. Elke keer maakte ik foto's en een aantal daarvan heb ik in een collage verwerkt. Deze collage heb ik op canvas laten printen, niet helemaal het type canvas dat ik zocht, maar voor dit experiment wilde ik het wel uitproberen. Daarna heb ik er met borduurwerk en een paar kleine grapjes wat meer body aan gegeven. Dit is het eindresultaat en ze is er heel blij mee!

With the pictures I made a few more boxes, of course!
Met de foto's heb ik nog een paar dozen gemaakt natuurlijk!

Eliana, me, Beth and Lidia
When I started this blog one year ago I was hoping to get into contact with other quilters in São Paulo. A little later, when Hilde and I organized the pincushion swap, many Brazilian ladies joined in and since then I got to know a few! We met last Saturday at a quilt market nearby. With my broken Portuguese and Beth's English we understood each other pretty good.

Toen ik een jaar geleden met deze blog begon, hoopte ik met behulp hiervan in kontakt te komen met andere quilters in São Paulo. Een tijdje later, toen Hilde en ik de pincushionswap organiseerden, melden zich ook veel Braziliaanse dames aann en sindsdien heb ik er een paar via internet leren kennen. Afgelopen zaterdag was het zover en hebben we elkaar ontmoet op een quiltmarkt! Met mijn gebrabbel in Portugees en Beth's Engels kwamen we er best wel uit!
Ciao from Brazil, Hilde