Wednesday, 29 June 2011

Cappuccino break!

Deadlines! So much to do before I go on home-leave so the pressure is on! Time for a break, time for cappuccino!

Tijd begint te dringen! Er is nog zoveel te doen voordat ik op verlof naar huis ga, dus er zit druk op de ketel! Tijd voor een cappuccino pauze!


The lady who will look after my dogs when I am away, ordered a jewelery box covered with fabric. I made two different ones, one with a soft 'topping' and one without. She can choose which one she likes best, the other one will go to my shop.

De dame die op mijn hondjes zal passen als ik er niet ben, heeft een sieradendoos, bekleed met stof, besteld. Ik heb er gelijk 2 gemaakt, een met een zachte top en eentje zonder. Zo kan ze kiezen welke ze het mooiste vindt, de andere gaat dan in mijn winkeltje.


Cappuccino is finished!  More boxes are in the pipeline! I want to make as many as possible before I leave this coming Monday. It's just because I want to promote my workshops at the next Bazaar here in São Paulo, in August, only a few days upon my return from Holland. This will give me another good reason to come back to São Paulo!

Zo, mijn cappuccino is op! Ik ga gauw weer verder met nog meer dozen. Als ik in augustus terug kom van verlof, is er een bazaar in São Paulo waar ik een tafel wil huren om mijn workshops te promoten. Een goede reden om terug te komen naar São Paulo!


If you want to know how to make the dividers for inside the boxes, take look here: Tea box order

Als je wilt weten hoe je de scheidingswandjes kunt maken voor in de doos, kijk dan even hier: Tea box order 

Ciao from Brazil, Hilde

Monday, 27 June 2011

More inspiration

Last week's sewing was at my place and my new friend brought her Wonky Town quilt.
I just love her colour arrangement and the blocks are so playfully all together. Seeing this quilt makes me smile!

Vorige week kwam mijn nieuwe quilt vriendin bij mij thuis met in haar tas haar Wonky Town quilt. Ik wordt helemaal vrolijk van het zien van de kleuren en het speelse karakter van alle blokken samen!

The basic pattern comes from The UnRuly Quilter, and it is called Wonkytown. The link has a free tutorial.

Het basis patroon komt van The UnRuly Quilter, en heet Wonkytown. Via de link kom je bij het gratis te downloaden patroon.

She only started quilting recently and I think she already has found her own style! Maybe she can inspire you too!

De maakster is pas begonnen met quilten en ik vind dat ze nu al een leuke eigen stijl heeft! Misschien ook een leuke inspiratie voor jou!

         Ciao from Brazil! Hilde

Wednesday, 22 June 2011

Back home again

The trip to Salvador, Bahia, was wonderful!  The town, the people, the food and the beach...! I didn't do a lot of sewing... 

Ons reisje naar Salvador, Bahia, was geweldig! Het dorpje, de mensen, het eten en daarna het strand...! Ik ben niet echt veel bezig geweest met naald en draad...

On our way to ...
Salvador

Peeking inside a classroom lace making / kantklossen / rendeiras
Peeking inside a tourist shop!

Okay, I did a little bit of piecing!
I can tell you that this kind of piecing is very addictive! And I am going to stick to the colours greens and blues!

Het in elkaar zetten van deze 'pies' is gewoon verslavend! En nu weet ik het zeker: het wordt groen en blauw!

The suite case is unpacked and waiting for the next trip. In about two weeks I will go to my home country for about one month. Can't wait!

De koffer is weer uitgepakt en klaar voor de volgende trip. Over 2 weken vlieg ik naar huis, naar Nederland en blijf daar voor een maand. Heerlijk!

Ciao from Brazil, Hilde

Wednesday, 15 June 2011

Packing my suitcase

My DH and I are going to make a trip to Salvador, Bahia, a village in the north-east of Brazil! It is about 2000 km from São Paulo. We are going to visit the old village and relax for a few days at the beach. What to bring!? I have been busy planning this trip for some time, reloaded the battery of my camera, sorted out colours, sharpened my needles, laying out my necessities on the table. I think I have all I need for this trip.

Mijn DH en ik gaan een reisje maken naar Salvador, Bahia, een stadje in het noord-oosten van Brazilië. Het ligt 2000 km van São Paulo vandaan. We gaan er de oude stad bezoeken en een paar dagen op het strand luieren. Wat zal ik in de koffer stoppen!? Ik ben al een tijdje bezig met het plannen van deze reis, de batterij van mijn camera is opgeladen, ik heb kleuren uitgezocht, de naalden geslepen en alle benodigdheden op tafel uitgestald. Ik geloof dat ik alles heb.

Green and blue colours are my favorite for this trip. Most of us use a lighter colour for the background but, as usual, I prefer something different. ;)

Groene en blauwe kleuren wil ik gebruiken tijdens deze reis. De meesten gebruiken een lichte achtergrond voor dit project, maar, zoals gewoonlijk, wil ik gewoon weer iets anders. ;)

Alarm clock is set; we have to get up early to get to the airport in time before the famous traffic jam of São Paulo. Looking forward to some warm and sunny days, never mind the prediction of some showers! With my green and blue project in my suitcase this trip can't go wrong!

The alarmklok staat aan; we moeten vroeg op de beroemde files van São Paulo te ontwijken en op tijd op het vliegveld te zijn. We kijken uit naar een paar warme en zonnige dagen, af en toe een regenbui maakt niet uit. Met mijn blauw en groene project in mijn koffer wordt deze trip genieten!

PS: the little Giant is ready to be quilted, waiting for my return
PS: de kleine reus ligt klaar om gequilt te worden, volgende week als ik weer terug ben

Ciao from Brazil, Hilde

Thursday, 9 June 2011

A little bit more progress made

Outside it is rainy and cold (10˚C), inside the temperature is slowly dropping; only in the kitchen near the stove we kind find some warmth. But don't think I am having troubles staying warm: while playing with the sunny colours in my different projects I forget about the cold.
O Gigante (Os Gemeos)

Buiten is het koud (10˚C) en regenachtig, binnen gaat de temperatuur langzaam omlaag. Alleen in de keuken, vlakbij het gasfornuis en de oven is het een beetje aangenaam. Maar denk maar niet dat ik het koud heb: door het spelen met zonnige kleurtjes in de verschillende projecten wordt ik helemaal warm en vrolijk!

What do you think of this one? This chap is coming together. But I realize I have to place his feet on the ground seeing this picture. To get a sense of proportion, I want to add another object, something like a streetlight.

Wat denk je hiervan? Deze kerel is bijna klaar. Nu ik deze foto zie, zie ik dat ik zijn voeten op de grond moet zetten. Om het in proportie te brengen, wil ik er nog een ander voorwerp bij plaatsen, zoiets als een straatlantaarn.

This week I cleaned up my cutting table and
made an extra photo - memo board. I covered a painters canvas with a piece of batting, a Vietnamese scarf, ribbons and buttons. Now I have my family and friends a little closer.

Eindelijk heb ik mijn snijtafel weer eens opgeruimd en een extra foto - memo bord gemaakt. Een schilderscanvas heb ik bekleed met een stukje batting, een Vietnamese sjaal, linten en knopen. Nu heb ik mijn familie en vrienden een beetje dichter bij me.


Another box came out of my hands and I like the warm combination of colours. I have to make stock in case I can join a bazaar in August. Just to promote my workshops box-making which I would like to get started one day!

Niet stil gezeten: deze doos staat nu te pronken op de tafel. Ik moet een voorraadje gaan maken voor het geval ik mee kan doen met een bazaar in augustus. Daar kan ik dan mijn dozen workshops gaan promoten. Hopenlijk komen die hier een keertje van de grond!


Ciao from Brazil, Hilde

Saturday, 4 June 2011

W.I.P.


The giant mural 'O Gigante' from Os Gemeos is growing...

Ciao from Brazil, Hilde

Wednesday, 1 June 2011

Thank you!

Thanks for all your votes with the Quilting Gallery last week. I came third in the contest and won a 1-year long subscription on The Quilt Pattern Magazine, an on-line magazine. A special thanks goes to the Yahoo Group Patchepinte in Brazil, they started a voting frenzy and pushed my Gecko Dance to the top three. Obrigada! With the quilt story contest in Dutch I ended up somewhere in the bottom ;-)

Vorige week deed ik mee met een wedstrijd van de Quilting Gallery en dankzij al jullie stemmen kwam ik op de 3de plaats! Hiermee heb ik een abonnement op The Quilt Pattern Magazine gewonnen, een internet tijdschrift. Een speciaal bedankje gaat naar de Yahoo Group Patchepinte hier in Brazilië waar ik deel van uit maak. Zij hebben met velen op mijn Gecko Dance gestemd. Obrigada!
My DS is back to his town, NYC, where the weather is hot and humid. Here it has turned chilly and with no heating system in the house we are dressed in many layers. If the sun comes out the house warms up a little. I am not looking forward to some rainy days, they say will come over the weekend. 
On the streets dogs are wearing sweaters, so funny! Just like on this picture from Google images, they wear hair clips and shiny ear decorations, some even wear shoes.

Mijn zoon is weer terug op zijn plek in NYC. Daar is het behoorlijk warm maar hier is het koud geworden! We zitten nu in huis met allerlei laagjes aan omdat er geen verwarming in huis is. Als de zon schijnt, warmt het een beetje op, maar ze hebben regen voor het weekend voorspeld en daar kijk ik niet naar uit.
Op straat dragen veel honden truitjes, zoals op dit plaatje van Google images. Dat ziet er grappig uit naast hun haarklipjes, oorbellen en soms ook schoentjes. Die van mij zien er dan maar slordig uit...

I told you about a sewing group I was going to. Well, I found new friends! They are as crazy as I am about sewing, patching, quilting and colours! This gives me a warm feeling and makes settling into this new country a bit easier. Yes, I still not feel settled in. It is something that's called 'expat dip', a new adventure and you should go out and make new friends but you have no energy to do so. With the kids out of the house, it is such a different story to move to a new country. It needs time.

Het naai/quiltgroepje is leuk! Ik heb er een paar nieuwe vriendinnen bij die net als ik van naaien, patchen, quilten en kleuren houden. Dit is zo fijn en maakt het wonen in een nieuw land een beetje makkelijker. Mijn hart is hier nog niet, zo zonder de kinderen is het verhuizen naar een ander werelddeel niet makkelijk. Wat je noemt een 'expat-dip'. Spannend en een nieuw avontuur, maar er niet van kunnen genieten. Het heeft tijd nodig.


WIP in progress

With my DS back in NY, I will try to speed up this 'Giant' project. 
En nu weer aan de slag met dit 'Giant' project.

Ciao from Brasil! Hilde