Tuesday, 30 August 2011

Some flowers for my mother in law

My mother in law is moving to a new apartment where service and care will be on hand. Quite a step to make for a lady of 85 years. Unfortunately we are not able to help out with packing her belongings and all other things that needs to be done with a move. This is one of those moments I hate to be an expat and to live far away from my family. Right now I want to be close to my family and share the ups and downs together.

So, instead of cleaning out her cupboards and packing boxes, I made something for her new home. The ones she already has are either too warm or made from silk and not handy when she is in her wheelchair. I think she will like these two sweet coloured fabrics combined. 

Mijn schoonmoeder gaat verhuizen naar een nieuwe flat met verzorging in een nieuwe stad. Een hele stap voor een Haagse dame van 85 jaar. Het is gewoon heel jammer dat we haar niet kunnen helpen met alles wat er bij de verhuizing komt kijken. Dat zijn zo van die dingen die het expat leven niet makkelijk maken. Dan wil je gewoon dichtbij je familie zijn en de dingen samen delen.

In plaats van het schoonmaken van alle kastjes en de spulletjes inpakken of weggooien, heb ik iets voor haar nieuwe woning gemaakt. Degene die ze al heeft is of te warm of glijdt steeds open als ze in haar rolstoel zit omdat het van zijde is gemaakt. Ik denk dat ze deze twee zoete stofjes samen wel leuk zal vinden.


It is already on its way to Holland in the suitcase of my daughter! 
I will tell you more about my time with her in my next posting!

De kamerjas zit al in de koffer onderweg naar Nederland! 
Mijn dochter is weer vertrokken en we hebben het heerlijk gehad samen! Ik zal je meer vertellen in mijn volgende posting.

Ciao from Brasil! Hilde

Wednesday, 24 August 2011

Home for the week!

A Leapin' Lizard pattern
This week there won't be a lot of sewing going on as my DD arived in São Paulo just for one week. On her way she visited her brother in NYC and now she is with me! She brought me some mail from Amsterdam and look what I got from my dear friend Rose-Anne!

Deze week zal er van naaien weinig terecht komen: mijn lieve dochter is even voor een weekje over vanuit Nederland. Eerst een paar dagen in NYC bij haar broertje en nu dus even een stop in São Paulo. In haar tas zat post vanuit Nederland! Een leuk patroontje van Rose-Anne!

It's just wonderful to have her here. 
She was just a bit tired after exploring the streets of NYC with her brother, who lives there. After a lot of chatting and cups of tea she snuggled up with Spetter and a quilt on the sofa, and she just...

Het is superfijn haar weer even om me heen te hebben. We hebben heerlijk zitten kletsen en na een paar koppen thee, was ze, samen met Spetter en een quilt, zo vertrokken... nog moe van de wandelingen door de straten van NYC.

Ciao from Brazil, Hilde

Wednesday, 17 August 2011

New York Beauty in São Paulo


For the last couple of days I feel much better, my back doesn't hurt so much anymore. Even sitting behind the sewing machine is possible again, and that gives me new energy!

Every time I come back from a few weeks on home leave, I like to clear 'the clutter' in my house. Rearrange storage and trow things out I don't like anymore. Also in my sewing room, but there is nothing I don't like! But a bit of re-organizing empties my cluttered mind and these blocks appeared.
I made them last year during a workshop when I was still in Holland, waiting for the move to Brazil. Time to make more blocks and look for other patterns. I ended up drawing new patterns as the finished size is rather small, 6 inch. This is so much fun, as there are so many more possibilities! To be continued!


De laatste dagen gaat het eindelijk wat beter met mijn rug en heb ik weer zin om achter de naaimachine te kruipen. Dat geeft weer nieuwe energie!

Elke keer als ik een paar weken in ons huisje in Nederland ben geweest, heb ik zin om het huis op te gaan ruimen, spullen er uit te halen die ik nooit gebruik of eigenlijk in de weg staan. Soms staan ze er nog precies zo als vlak na de verhuizing!
Ook mijn werkkamer moet eraan geloven! Maar daar mag natuurlijk niks worden weggegooid. Tijdens het opruimen kwam ik deze blokken tegen. 
Die zijn gemaakt tijdens een workshop in Den Haag, vorig jaar vlak voor de verhuizing. Dus nu aan de slag om er iets mee te gaan doen! 
Omdat de blokken vrij klein zijn, 6 inch, en ik er geen kon vinden in de boeken, heb ik er vanmorgen een paar patronen bij gemaakt. Best een leuk werk en er zijn nog zoveel mogelijkheden! Wordt vervolgd!

Ciao from Brazil, Hilde

Thursday, 11 August 2011

This one stays!

I am going to keep this box for myself! The Aurifil and the Cosmo threads fit in perfectly! If I had gone to the bazaar yesterday, this box would have probably been sold. So you see, everything happens for a reason. Or maybe we can turn around things if we keep our minds open...

Deze doos wil ik voor mezelf hebben! De Aurifil en Cosmo garen passen er perfect in! Als ik gisteren wel naar de bazaar was gegaan, was dit doosje vast en zeker verkocht. Zo zie je maar weer, alles gebeurt met een reden. Of is het gewoon een andere manier van kijken...

Wednesday, 10 August 2011

A bad start


What a bummer! Today I should have been at a bazaar in São Paulo, promoting my workshops box-making with this pile of boxes. Instead, I am home on pain-killers for a sour back. I made a wrong move just before leaving The Netherlands for Brazil. Maybe I worried too much about the parents, was running around too much and did not take time out for myself and it was difficult again to say goodbye to my beloved ones. 
I don't know. Fact is that I was so much looking forward to this event, to get started with something I like doing. Not to worry, there will be another bazaar in 2 months time.
Maybe it had to be this way, I will have time to make more samples, make a better business plan and be better prepared.

Wat een pech! Vandaag had ik op een bazaar in São Paulo deze dozen willen laten zien en eventueel verkopen. En op die manier mijn workshops dozen-maken willen promoten. In plaats daarvan ben ik thuis met pijnstillers voor een pijnlijke rug. Een verkeerde beweging gemaakt vlak voor vertrek vanuit Nederland naar Brazilië. Misschien heb ik mij teveel zorgen gemaakt om de oudjes, was ik te druk bezig met rondrennen en nam ik niet genoeg tijd voor mezelf, en was het wederom moeilijk om afscheid te nemen van mijn familie.
Ik weet het niet. Feit is dat ik uitkeek naar dit event, om weer aan de slag te kunnen gaan met iets dat ik leuk vind om te doen. Gelukkig is er over 2 maanden weer een bazaar.
Misschien heeft het zo moeten zijn, ik heb nu wat meer tijd om meer voorbeelden te maken, een nieuw business plan te maken en me gewoon beter voor te bereiden.

Ciao from Brazil, Hilde

Sunday, 7 August 2011

Last little bits

Last day in Holland and I am packing my suitcase. Tomorrow we fly back to São Paulo, to our dogs and my sewing room. I came to realize that being in Holland is not really a holiday, it is more our second home from where we can be with our family and where we run around to see our friends. Unfortunately there is not even enough time to see them all.

De laatste dag in Nederland en de koffers worden gepakt. Morgen vliegen we weer terug naar São Paulo, naar onze hondjes en mijn atelier. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het hier zijn eigenlijk geen vakantie is maar gewoon het zijn in ons tweede huis. Hier zijn we dichtbij de
familie en rennen we rond om onze vrienden te zien. Helaas lukt niet eens om ze allemaal te zien.

During this month there have been many great moments and some sad ones. It is simply hard to leave our parents behind when their health is not what it used to be. But I have no choice and they understand. I can come back whenever this is necessary and I always have our small apartment where I can stay.
Museum Panorama Mesdag

De afgelopen weken hadden hoogtepunten en ook een paar diepte punten. Het is gewoon zo moeilijk om onze ouders hier achter te laten nu hun gezondheid
achteruit gaat. Maar ik heb geen keuze en gelukkig
snappen ze het. Ik ben gewoon erg blij met ons
plekje in
Den Haag waar ik op elk moment terug kan komen.

Some random pictures from the past weeks:


Worth a visit is the still working gin distillery in The Hague: Van Kleef. You can try all there flavours!!

Antwerp
Echt een bezoekje waard als je in Den haag bent: de jenever distilleerderij Van Kleef. En het leukste is dat je alles mag proeven!

We visited the museum Panorama Mesdag,  it is like stepping back more than 100 years in time.

Panorama Mesdag, zo mooi! Het is net alsof je 100 jaar terug gaat in de tijd.

A day in Antwerp. Did you know that the names 
comes from the Dutch word 'hand werpen'—akin to 
Old English 'hand' and 'wearpan' (= to throw), that 
has changed to today's warp.

Een dagje in Antwerpen. Wist je dat deze naam komt van het woord hand-werpen?Back in The Hague, close to the paper shop Damen at Noordeinde, is a very small lane to a very pretty garden with the smallest flower shop in town.

Weer terug in Den Haag vond ik dit leuke bloemenwinkeltje vlak bij de papierwinkel Damen op het Noordeinde: het kleinste bloemenwinkeltje in de stad in een smal steegje met mooie tuin.A very funny sight, this giant stroller near a giant lamp shade, performing arts at Het Lange Voorhout.

Een heel grappig gezicht, deze reuze kinderwagen naast een reuzen lamp op het Lange Voorhout.Seen inside the town hall of The Hague: an installation of antique and modern Chinese clothes.

Gezien in de hal van het stadhuis in Den Haag, deze antieke en moderne Chineze jasjes.

Some other bits:
A pincushion for a friend
A new project!

To bring with me to Brazil

And this really was the very last thing we did in Holland!

Cheers from Holland! Hilde