Saturday, 31 December 2011

Oliebollen!

Recipe from Holtkamp 'De Banketbakker'
Standing in the kitchen making typical Dutch New Year's Eve food: oliebollen or oil fritters. Comfort food for when we get nostalgic. It takes some time to make them and my thoughts are wondering and I think about all that happened around me in 2011. 

Ik ben oliebollen aan het bakken, lekker voor oudejaarsdag en misschien avond als er nog wat van overblijft! Typisch een tijdstip en eten waarbij je gedachten gaan zwerven en het afgelopen jaar voorbij komt.

It has been one of the most rocky roads (or is it rocky oil fritter) I have ever been on, with deep downs and ups alike.  I arrived in Brazil in December 2010 and after 1 year I can't give life here more than a 4 out of 7. São Paulo is one of the biggest cities in the world and quality of life is not very high compared to other places. So you have to make it happen your self. Without direct social support from family and friends back home, and DH working night and day, 7 days a week, I felt lonely many times. Even during trips he needed to work. With DD and DS far away but happy where they are, it is time to sort things out for myself.

Het is geen makkelijk jaar geweest, veel ups en downs (net zoals de kraters van de oliebollen!) Vorig jaar kwam ik in december naar Brazilië en nu, na 1 jaar, geef ik het leven hier een mager 6-je. São Paulo is een van de grootste steden in de wereld en de kwaliteit van leven staat tot geen verhouding van dat in Nederland. Je moet het dus echt zelf waarmaken. Zonder een sociaal opvangnet van familie en vrienden en DH rond de klok aan het werk, zelfs tijdens die paar uitstapjes die we maakten, ben ik vaak eenzaam geweest. DD en DS wonen en werken ver weg, maar hebben het gelukkig wel naar hun zin. Dus nu is het tijd dat ik het een en ander voor mijzelf ga uitzoeken.

Yum! They are delicious!
I am trying to enjoy the days more and not to long for people or things that are not here with me. I try to give it a place inside of me. This makes it easier to accept where I am now. It is all about choices being made in the past and what we do with it today. Some days are easier than other days. Just listen to my heart and follow my gut-feeling in my projects as well as in life, that is where I want to focus on for this coming year!

Ik probeer meer van de dagen zelf te genieten en niet teveel stil te staan bij wat of wie niet hier bij mij is. Ik probeer het allemaal een plekje te geven, dat maakt het makkelijker om te accepteren waar ik nu ben. Het draait allemaal om de keuzes die we ooit gemaakt hebben en hoe we daar nu mee omgaan. Soms is het makkelijk, en soms lukt het wat minder. Gewoon naar mezelf luisteren, naar wat ik echt zelf wil en mijn instinct volgen zowel met de projecten als het dagelijkse leven, dat is wat ik het komende jaar wil doen!

For today it is: eating 'oliebollen', making some stitches on my Pies & Tarts 
and listening to the Dutch radio with the final music Top 2000 all times!

En voor vandaag is dat oliebollen eten, werken aan mijn Pies & Tarts 
en naar de Top 2000 luisteren via internet radio!


Wishing you a healthy and inspirational 2012!
Ik wens je een gezond 2012 met veel inspiratie!

XXX Hilde


Friday, 30 December 2011

This week went by so fast!

We stayed a few days in Paraty, a small old village on the coastline of the state Rio de Janiero. It was simply wonderful, being there with my family. Together we walked the streets, visited small beaches by boat and shared stories for hours. Here are a few pictures to give you an idea.

We zijn een paar dagen in Paraty geweest, een klein dorpje aan de kust in de staat Rio de Janeiro. Het was geweldig om daar met mijn gezin te kunnen zijn. Samen een paar dagen door het dorpje dwalen, een boottocht langs een paar strandjes en heel veel bijkletsen. Hier zijn een paar foto's om een beetje mee te genieten.
The kids have returned already to their own place in London and NYC and the house is empty again. It all went by too fast! That's what happens when you are having fun!

De kinderen zijn alweer naar hun eigen plek in Londen en New York City en het huis is weer leeg. Het is allemaal veel te snel voorbij gegaan! Zo gaat dat nu eenmaal als het fijn is.

Groetjes vanuit São Paulo
Hilde

Sunday, 18 December 2011

Wishing you Happy Holidays!

The Christmas tree is up! 
De kerstboom is weer opgetuigd!
;o)The Gaucho kings and the tango couple from Argentina are keeping watch
De Argentijnse Gaucho koningen en het tango-paar Josef en Maria houden een oogje in het zeilA small collection of Santa's from everywhere around the globe
Een kleine collectie kerstmannen van overal ter wereld
A touch of Christmas in all corners of the living room
 Een beetje kerst in alle hoeken en gaten
 Even this kitsch Buddha from Vietnam gets some lights on his fat belly
Zelfs de kitsch Buddha uit Vietnam krijgt een paar lichtjes op zijn dikke buik


The dogs and I are waiting for DD to come home. Her flight is rescheduled because of a strike by the Iberian Airline pilots! So she comes 2 days later and won't be here for her 23rd birthday! One thing's for sure: we will never book flights with them anymore!  Her stay with us is so short already...

Samen met de hondjes wacht ik op DD, wanneer komt ze nou? Haar vlucht is dankzij een staking van de Iberia piloten met 2 dagen vertraagd en daardoor is ze niet thuis voor haar verjaardag. Zou je ze niet! Een ding is zeker, we vliegen nooit meer met een Spaanse vliegtuigmaatschappij! Nu is haar verblijf bij ons nog korter...


A quilters nightmare after washing this quilt... 
The red coloured fabrics bled all over the place!

Een quilters nachtmerrie na het wassen van deze quilt...
De rode kleuren zijn helemaal doorgelopen!


After consulting some friends and Evy from the Quilters Palet in Holland I washed it twice more with some new white coloured quest towels

Naar advies van Evy van de Quilters Palet heb ik het nog een paar keer gewassen met nieuwe witte gastendoekjes


The small red spot are gone but one type of fabric turned pink... aargh, I can pull all my hair out for being so stupid!!! Next time, when I am in Holland, I will buy the colour catcher cloths, as they are not available in São Paulo as far as I know. But for now it's okay... sigh

De kleine rode vlekken zijn eruit en alleen 1 soort stofje is nog roze.... aargh, ik kan mezelf wat wat aandoen dat ik dit heb laten gebeuren!!! De volgende keer dat ik in Nederland ben, koop ik van die kleurenvangdoekjes die hier dus weer niet te koop zijn. Maar voor nu kan het ermee door... zucht

*********************

Wishing you all a wonderful time this Christmas and a splendid 2012, may all your UFO's and PDF's be finished and houses been built! :-x

Vanaf deze kant wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen en een heel goed 2012 waarin alle UFO's en PDF's af komen en alle huisjes gebouwd worden! :-x


These two make my day!
Mijn lieve (b)engeltjes!

Lieve groet vanuit Brazilië! Hilde

Thursday, 15 December 2011

Pies and Tarts

Just a short update today. I am working on my PHD (Project Half Done) and know what I want! First I laid out the blocks with Pies on the floor and made only a few changes. Can you spot them? The bright green ones moved a bit and all blocks with purple Pie pieces are at the outer ring.

Een kort berichtje vandaag. Ik ben bezig met mijn PHD (Project half Done) and ik weet wat ik wil! Eerst heb ik alle blocks met de pies op de vloer gelegd en een paar kleine verandering gemaakt. Zie je het verschil? De fel groene blokken zijn wat verschoven en de blokken met paarse Pie-stukjes liggen allemaal aan de buitenkant.

first position

second position

third position
Now the Tarts are moving in. Did I say this project is already halfway done...? There will be another ring around it with purple blocks and green Pies... ;o)

Nu gaan de Tarts er tussen in. Zei ik nou net dat dit project al halverwege was...?
Er gaat nog een buitenste rand omheen van paarse blokken met groene Pies... ;o)


Ciao from Brazil, Hilde

Tuesday, 13 December 2011

Quilters in Brazil! Venha e participe!

Normally I never make a New Year's resolution, because half way January I forget all about it...but this time it is going to be different.  

Normaal doe ik daar niet aan, aan goede voornemens voor het nieuwe jaar. Halverwege januari ben ik toch alweer vergeten wat ik van plan was... maar deze keer is het anders.


Normalmente nunca faço promessas de Ano Novo, porque lá pela metade de janeiro já esqueci tudo sobre isso... mas desta vez vai ser diferente.

http://buildinghousesfromscraps.blogspot.com/
I simple got infected before it even started! It's a new virus spreading wildly, more than 800 quilters are already taking part: I am going to build houses! Not a few ones, not a couple more but I have promised to make 366! Huh? Yep, in the year 2012 I am joining Jeanneke in her quest to build a house from scraps every single day during the coming year. 

Ik ben al besmet voordat het werkelijk is uitgebroken! Er gaat een nieuw virus door quiltersland, het spreidt zich uit als een olievlek; er zijn al meer dan 800 deelnemers. Ik ga huisjes bouwen, niet eentje, niet een paar meer maar 366 in totaal! Wat? Yep, in 2012 ga ik samen met Jeanneke elke dag een huisje bouwen van scraps.


Eu simplesmente fui infectada antes mesmo de ter sido iniciado!É um novo vírus que se espalhou largamente, mais de 800 quilters já estão fazendo parte: eu vou construir casas! Não umas poucas, mas eu prometi fazer 366 no total! Hein? Sim, em 2012 estou me unindo a Jeanneke na sua missão de construir uma casa por dia com scraps (retalhos) durante o ano que vem.
 
Wouldn't it be nice if also quilters from Brazil are going to join in!!!?
Sign up before this coming 31th of December and join the world wide fun. More about the ins and outs you can find here.

En wat zou het leuk zijn als dat virus ook overslaat naar Brazilë! Je kunt je nog aansluiten tot 31 december van dit jaar bij deze nieuw rage. Meer info vind je hier.


Não seria bom se também quilters do Brazil participassem!!!? 
Inscreva-se ante de 31 de dezembro e junte-se a esse mundo divertido. 
Mais detahes e o padrão você pode achar aqui,
En cima de meu blog fica um traduçao das regras.
 
Ciao from Brazil, Hilde

Monday, 12 December 2011

How did you do that?

When someone asks you this, you can take it as a compliment! And sometimes it is very simple and easy to make, for instance the poncho/shawl I showed you last week.

Als iemand dat aan mij vraagt, voel ik me best wel gevleid. En soms is het vrij simpel te maken zoals met de omslagdoek die ik je vorige week liet zien.


Here is how you can make your poncho: 
Knit a rectangle piece of about 20"-23" wide by 60" long in stockinette stitch. I used thick yarn with needles #10 to make it a bit more loose than written on the instructions label and made it 40 stitches wide. Because this yarn has thick and thin parts, I did not add any other decorative stitches.

En zo kun jij er ook eentje maken:
Brei een rechthoekige lap van ongeveer 50-60cm breed bij 150 cm lang in tricotsteek. Voor dit katoen heb ik naald 10 gebruikt en gebreid over 40 steken. Volgens het label moest ik naald 8 gebruiken, maar ik wilde het wat losser hebben. Omdat het katoen al decoratief is van zichzelf, heb ik geen andere steken gebruikt.

After finishing the rectangle piece, you bring the finished end to the side at the start. This way you make some kind of a loop. Sew the end to the side with the same thread, take care to leave an opening of about 30-33" to put your head through.

Als de lap lang genoeg is, breng je het afgehechte gedeelte naar de zijkant bij het begin van de lap. Naai het einde tegen de zijkant aan en zorg ervoor dat je een opening houdt van ongeveer 75-80 cm voor de hals.Add some nice buttons or a clip near to the seam, and finished!

Nu nog een paar leuke grote knopen of een mooie clip vlakbij de naad
en klaar is kees!

The original one, bought in Buenos Aires
  Please refer to friends, books or internet in case you don't know how to knit ;o)

 Ciao from Brazil, Hilde

Wednesday, 7 December 2011

I did it again...

Before...
Pfff, I wanna put my feet up and relax! This morning I was promoting my workshops box-making at a Christmas bazaar in São Paulo. I made some Christmas decorations to bring a festive touch to my table and by the end of the morning a few boxes found a new home and the trees, stockings and buntings came back home with me! Even Mr. and Mrs. Santa came back home ;-p 

Pfff, nu wil ik even met mijn voeten omhoog en uitrusten! Vanmorgen was ik op een kerstbazaar in São Paulo om mijn workshops dozen-maken te promoten, De afgelopen week ben ik druk in de weer geweest met het maken van kerstversiering om mijn tafel een beetje op te leuken. Geen idee of dat hielp, maar er zijn weer een aantal doosjes geruild van eigenaar en de kerstversiering kwam weer mee naar huis. Zelfs meneer en mevrouw Santa zijn weer thuis! ;-p

and after

I don't know if I will do this again. But somewhere down the line I don't want to give up. Anyway, I finally can start making our house 'Christmas proof' before the kids come home to be with us for one week (only).

Hmm, ik weet niet of ik dit nog een keertje doe. Maar ergens klinkt er een stemmetje dat ik niet moet opgeven. Nou ja, in ieder geval kan ik nu beginnen met ons huisje 'kerst-klaar' te maken voordat de kids komen logeren.When browsing all kinds of blogs there are some nice ideas coming by. The Christmas cone trees are inspired by Mai. She made them with a styrofoam cone inside, I made a simple version with a stiff batting inside.

De laatste tijd komen er leuke ideetjes langs op de verschillende blogs die ik lees. De puntige kerstboompjes zag ik bij Mai. Die van haar hebben een styrofoam cone aan de binnenkant, ik heb een simpelere versie gemaakt met een stijve voering.


Remember my KIP (knitting in progress)? Tadaaa! It is not a scarf as I mentioned before, it is more like a poncho. So easy to make and it feels so soft!

Vorige week schreef ik over mijn KIPje? Tis klaar! Het is eigenlijk geen sjaal maar meer een soort cape. In ieder geval supermakkelijk om te maken en deze voelt heerlijk zacht aan.

Me and Botero's lady in the bathroom ;o)
10 more days before my daughter comes home and 14 before I can hug my son... can't wait to have my family together again! The last time that happened is a year ago....

Nog 10 dagen voordat mijn dochter thuis komt en nog 14 voordat ik mijn zoon weer in mijn armen kan sluiten. Heerlijk om straks weer als gezin samen te zijn, de laatste keer is alweer een jaar geleden...

So hurry up and prepare the house!

Glad you came back home with me!

Ciao from Brazil, Hilde

Thursday, 1 December 2011

Lovely couple

still hot from the sewing table:

A sweet couple ready to celebrate

Mrs. Santa with her reindeer


Mr. Santa just decorated the tree
Happy Holidays!
Ciao from Brazil, Hilde