Sunday, 30 October 2011

Happy Halloween!More pictures from Tompkins Square Park Halloween Dog Parade in NYC here

Ciao from Brazil, Hilde

Friday, 28 October 2011

Pies on the table

Slowly there are more pies coming out of my hands. Most quilters make this recipe with an off white background, but I want it to be green! ;) I started out with mainly blue coloured slices, but decided to add some spices to make it a bit more tasty. Because that's what we need to do ones in a while: spice it up! 


Langzaam komen er meer taartjes bij. De meeste quilters volgen het originele recept en gebruiken een lichte achtergrond, maar ik wil natuurlijk weer wat anders: groen! ;) In het begin waren er alleen maar blauwe taartpuntjes maar nu zit er wat meer pit bijgeroerd.  Dat is tenslotte wat we nodig hebben: meer kleur en smaak om de boel een beetje op te vrolijken!

Last week I was a bit depressed because of the bad situation with my back. I went to see a chiropractor and fortunately he was able to manipulate my spine a bit and slowly there is some improvement, but I still have to be careful. Maybe it is better that nobody has rung the doorbell for a workshop so far. There is interest, but no follow up. We will see, but the days are very quiet. Just have to be patient till I can run around again as I used to do. So, make some more pies!!!


Vorige week zag ik het even niet meer zitten door oa mijn pijnlijke rug. Gelukkig heb ik een chiropracter gevonden die mijn rug heeft behandeld en nu gaat het een beetje beter. Neemt niet weg dat het erg stil is. Maar misschien is het ook wel beter zo, dat er zich nog niemand gemeld heeft voor een workshop. Er is wel interesse, maar niemand meld zich. Ach, we zien wel. Ik moet gewoon nog even doorzettenn en me koest houden totdat ik weer als vanouds kan rondrennen. Dus, gewoon nog wat meer taartjes maken!!!


Ciao from Brazil, Hilde

Tuesday, 25 October 2011

A welcome visitor!

our projects at the table
Thanks for all your heartwarming replies and emails, it made me cheer up again! Some sent some nice links to websites for inspiration and others even wanted to jump in the plane for a visit! But not until I can walk again for a longer distance so we can go and explore the city of São Paulo.

her almost finished quilt based on Ann Brauwer's (click)
Wat een lieve reakties en emailtjes, ik werd er helemaal weer blij van! Sommigen stuurden links door van leuke websites voor inspiratie en anderen wilden zo in het vliegtuig springen om op bezoek te komen! Maar beter om even te wachten tot ik weer helemaal mobiel ben, dan kunnen we samen São Paulo verder gaan ontdekken.

Can I keep this one? Please??
Over the last few months I got to know an English lady who likes to quilt as well and makes lovely quilts (click) in vibrant colours. Yesterday I asked her if she wanted to come over and there she was with some show and tell!

Een paar maanden geleden heb ik een Engelse quiltster leren kennen die leuke kleurrijke quilts (klik) maakt. Toen ik haar gisteren vroeg of ze zin had om langs te komen, zei ze meteen ja. Vanmorgen was ze er en liet meteen haar projecten zien.

She showed me her crazy patchwork dog toys and Bickel, my standard schnauzer, wanted to keep this one! No no, you have to wait a little bit as other dogs ordered these toys already! Here is a biscuit, good boy!

Ze liet haar crazy patchwork hondenspeeltje zien en Bickel, mijn lieve standard schauzer, loopt er zo mee weg! Nee, nog even wachten, deze zijn al besteld door andere hondjes! Hier heb je een koekje, brave hond!

Aahh, this was just what I needed after feeling low: getting out of my shelter and take some action. When my back is getting better, we will go exploring more quilt shops in town! I need to be a bit more patient ;)

Dit was dus precies wat ik nodig had: uit mijn schuilplaats komen en weer actie ondernemen. Als mijn rug weer beter is, gaan we op onderzoek uit naar quiltwinkels in de stad. Ik moet gewoon nog even een beetje meer geduld opbrengen ;)

 Ciao from Brasil, Hilde

Sunday, 23 October 2011

Looking for my mojo...

It's not there at the moment, my drive and appetite to climb all (fabric) mountains and get into the spirit of tackling all loose threads. It is nothing special, we all suffer it every now and then, but this time it is a deeper dip: living in São Paulo is not piece of cake!

Het is er even niet meer, de zin om (stoffen) bergen te beklimmen en de draadjes aan elkaar te verbinden. Het wonen in São Paulo is gewoon niet makkelijk. We hebben allemaal wel eens dat het een tijdje minder gaat, maar wonen in deze stad valt mij erg zwaar. Ik zit in een dip.

I miss my family and friends and someone who triggers my mojo. Speaking Portuguese is such a hurdle. Retail shopping for fabrics would be good these days, but every thing is a bit outdated or simply too expensive.

Ik mis mijn familie en vrienden en iemand die mij weer energie geeft om door te gaan. De Portugese taal blijft een struikelblok en eens even lekker stofjes gaan kopen als medicijn, is niet echt een optie: de lokale stofjes hier zijn behoorlijk ouderwets of de geimporteerde erg duur.

A painful back does not help, and it takes so long to get up again. DH is a big support but works 80 hours a week and without my other dear ones it is quite a lonely walk.
But I know I will get better and find my mojo again. Maybe it is hiding in one of those stacks of fabrics...

Een pijnlijke rug helpt natuurlijk niet mee, en het duurt nu al zo lang. DH doet wat hij kan maar moet ook 80 uur per week werken. Echt, zo in mijn uppie duurt het wel erg lang. Maar ik weet dat ik er weer uitkom en mijn inspiratie weer terug vind. Misschien heeft het zich wel ergens in deze stapeltjes verstopt....

Ciao from Brasil, Hilde

Thursday, 13 October 2011

Slowing down

Time out! I have been ignoring my back making boxes and now I have a sciatic nerve syndrome. Bummer! Just continued making boxes for too long to have some stock for the bazaar from last week. My back was getting worse and worse. Sitting on a comfy chair and stitching along, is what I have to do for some time.


Even gas terug, ik ben te lang doorgegaan met een pijnlijke rug, en nu heb ik ischias. Balen! Gewoon te lang doorgegaan met dozen maken voor de bazaar en de andere dingen. Nu dus even heel weinig doen, veel zitten op de tuinstoel en alles onder handbereik. Maar dan krijg je wel allerlei kleine klusjes geklaard! Deze twee deurhangertjes hebben nog een lintje en een knoopje nodig. Als ik straks weer wat beter kan lopen, ga ik naar de handwerkzaak in de buurt.

with some lavender inside....
These two door-hangers are almost finished, they just need a ribbon and a small button.When I can walk longer distances I will go to the shop to buy them.


Maybe I can finish the pies & tarts quilt! Slowing down?? ;))
Misschien lukt het me wel om de pies & tarts af te maken! Hoezo rustig aan?? :))

Ciao from Brazil, Hilde

Wednesday, 5 October 2011

It was good!

At first I thought I was at the wrong place. For the first part of the morning there was hardly any interest for my boxes and workshops. Fair enough I thought, I am not selling any trinkets, but they would fit inside my boxes though!


But then suddenly it became busy with happy ladies asking when the first workshop is going to take place! And nine boxes found a new home! 


Eerst dacht ik van wat doe ik hier! In het begin van de ochtend werd er amper een blik geworpen op mijn tafel, er was meer oog voor glimmende ringetjes ed. Prima, dacht ik toen, dan maar niet, ben ik weer wat wijzer. Hoewel ze wel in mijn doosjes passen!

Maar toen werd het opeens druk met enthousiaste vrouwen die graag een workshop willen doen en zich afvroegen wanneer en waar het gaat gebeuren! En negen doosjes vonden een nieuw huis!

close up of my table

I am back home and a bit tired. Time for a cup of tea and put my feet up and relax with a little bit of cross stitch work.

Ik ben weer thuis. Voor nu even met de voetjes op de bank, een kop thee onder handbereik en even bijkomen met een klein borduurwerkje.


Ciao from Brazil, Hilde

Tuesday, 4 October 2011

Packing my suitcase

with boxes this time. It is finally going to happen: tomorrow I will be at the Bazaar for an international women's group in São Paulo. The first time I wanted to go, I was still traveling and the second time my back was too painful. This is my third attempt, so that must be a good omen! ;)
I am a bit nervous of how the response will be. I have to be there on time, not to forget a little notebook, my business cards, workshop info, etc. But first I have to wrap the boxes carefully before closing the suitcase. 

Next time I will give you an update!

Mijn koffer ligt deze keer klaar om gepakt te worden met dozen! Het gaat er eindelijk van komen: morgen sta ik op de Bazaar van een internationale vrouwenclub in São Paulo. De eerste keer dat ik wilde gaan, kon ik niet omdat ik wat langer in NL bleef en de tweede keer had ik teveel last van mijn rug. Dit is mijn derde poging dus wie weet, brengt het geluk! ;)
Ik ben wel een beetje zenuwachtig hoe de reacties zullen zijn. Ik moet er op tijd zijn, mijn opschrijfboekje niet vergeten, mijn kaartjes, workshop info, etc...
Maar nu eerst even alle dozen met beschermpapier inpakken.
Volgende keer een verslag!

Ciao from Brazil! Hilde

Saturday, 1 October 2011

For a special person

My teacher Portuguese is a very special person for me. I got to know her through a Dutch friend who, unfortunately, left Brazil last week. My teacher comes to my house once a week and wants me to get to know the other side of São Paulo. 

Mijn lerares Portugees heeft bij mij een speciaal plekje. Ik heb haar leren kennen via een Nederlandse vriendin die helaas vorige week Brazilië heeft verlaten. Mijn lerares komt eens in de week bij mij thuis en wil graag dat ik de andere kant van São Paulo leer kennen.

She understands very well the ups and downs of being an expat in São Paulo. Every now and then she takes me into town and shows me the good sides of São Paulo. It really is not only traffic jams, air pollution, ugly grey buildings and crime. There is more but you only have to know where it is hiding! She is the one who showed me (or is it introduced me to?) The Giant!

Ze begrijpt de ups en downs van het expatleven in São Paulo maar al te goed. Af en toe neemt ze mij de stad in aan laat de leuke kanten van de stad zien. Het is echt niet alleen maar verkeerschaos, luchtvervuiling, lelijke grijze gebouwen en criminaliteit. Er is meer maar je moet het wel weten te vinden! Zij is degene geweest die mij de Giant heeft laten zien!

After making the Giant quilt, she was wondering if I could 
make her an applique on a t-shirt...

Na het zien van de Giant quilt vroeg ze zich af of ik misschien 
een applicatie op een t-shirt kon maken...


Cara Mel, obrigada por ser tão paciente comigo!

Ciao from Brazil, Hilde