Friday, 29 April 2011

Pictures are here!

Click on the picture to go to the album
Here are the pictures we have received so far of those who joined the Hilde & Hilde Pincushion Swap 2011. Just click on the picture and it you will get you to the album. We hope you have received yours by now. To be honest, I am still waiting for mine... ;-) In case your pincushion is not in the album but you did join this swap, let me please have a picture of yours because it should be included!

Hier zijn de foto's van de Hilde & Hilde Pincushion Swap 2011. Klik op de foto hierboven voor het album. We hopen dat je jouw speldenkussentje nu inmiddels hebt ontvangen. Ik wacht nog steeds op de mijne... ;-)
Staat jouw speldenkussen hier niet bij en heb je wel meegedaan, stuur mij dan een mailtje want dan is het album niet kompleet!

Aqui estão as fotos que recebemos até agora, de quem se juntou ao Hilde & Hilde Pincushion Swap 2011. Basta clicar sobre a imagem e você poderá ir para o álbum. Esperamos quetenha recebido o seu. Para ser honesta, eu ainda estou esperando o meu ... ;-) Caso a sua almofada não esteja no álbum, e você tenha participado deste troca, avise-me por favor porque esta deve ser incluída no álbum!
(obrigada a Beth!)

Ciao from Brazil, Hilde

Thursday, 28 April 2011

In the mailbox this week

This week is flying by! I had some dates with new found friends and worked on a custom order for picture frames in between Portuguese lessons and other time consuming things we all need to do.

Deze week vliegt voorbij! Een paar afspraakjes met nieuwe vriendinnen, een bestelling voor fotolijstjes en tussendoor ook nog 'even' Portugese les en andere tijdverslindende zaken die we allemaal (helaas) moeten doen.

And suddenly someone made my day very special! All the way from Germany this parcel came with Liesel's book and a lovely fabric. Hilde, what a great gift, I love it! Thanks a lot!


En toen maakte iemand mijn dag wel heel erg leuk! Helemaal vanuit Duitsland kwam deze dikke vette envelop met Liesel's boek en een leuk lapje stof! Helemaal te gek! Danke schön liebe Hilde!

Also some more Siggies found their way to São Paulo, so I better start making new ones for those who want to exchange with me. They are on its way!

Er kwam nog meer post aan in São Paulo: Siggie post! Ik zal gauw aan de slag gaan om mijn Sigies jullie kant op te sturen. Ze komen er aan!

And these are the picture frames I made for a custom order.

Hier zijn de foto lijstjes die besteld waren.


Cheers from Brazil, HildeSaturday, 23 April 2011

Boa Páscoa!

Wishing you all a Happy Easter from Brazil! I am enjoying some lovely lazy days, just doing a little bit of stitching besides moving around some last bits of the move, walking the dogs, baking an Easter bread and sipping wines in the afternoon.... In Brazil we can enjoy 4 days of Easter, starting on Thursday and Sunday being the last one. 

Vanuit Brazilie wens ik jou fijne Paasdagen! Ik geniet hier van een paar heerlijke luie dagen in en rond ons huisje, een beetje quilten, de laatste verhuisrommel opruimen, wandelen met de honden, paasbrood gebakken en s' middags een lekker wijntje. In Brazilië kunnen we genieten van 4 vrije dagen, beginnende op de donderdag en zondag is de laatste dag! Zalig!
Quilting this Gecko quilt is more of a challenge than I thought it would be. I just want to have the right density of doodling. Maybe I started to dense in the center, and going to the outside I don't want it to be so intensely stitched. Do I want to do circles all the way? It is a constant looking for and listening to my inner drive, gut feeling. It is like finding a new me and I love it!

Het is een veel grotere uitdaging dan ik verwacht had om deze Gecko quilt te quilten. Ik ben de hele tijd op zoek naar de juiste intensiteit van het 'doodlen'. Misschien ben ik iets te intens begonnen in het midden en nu wil ik dit naar de randen toe luchtiger maken. Moeten het overal cirkels worden? Het is een konstant zoeken luisteren naar mijn 'resonantie', mijn onderbuik gevoel. Heel spannend om dit proces te volgen en ik geniet ervan!

Ciao from Brazil, Hilde

Monday, 18 April 2011

Doodling with the BSR

A few posts back I mentioned that I had some problems with the BSR of my Bernina. Oops, I should not have mentioned this because it was all my own misunderstanding of this wonderful stitch... Mr. Toledo of the Bernina shop here in town, came by and checked the machine: she is in excellent form, he told me! He showed me how to change from BSR1 to BSR2 and told me to change the bobbin tension... was I stupid!

Een tijdje geleden vertelde ik hier dat ik problemen had met de BSR van mijn Bernina. Nou ja, dat had ik dus beter niet kunnen doen want het was dus gewoon een simpele handeling die ik over het hoofd had gezien. Mr Toledo van de Bernina winkel in de stad kwam vorige week langs en legde me een paar dingen uit. Om van BSR1 naar BSR2 te veranderen druk je eenvoudig op de nummers op het 'stekendashboard'. Hij adviseerde mij ook om de bobbinspanning aan te passen. Ik voelde mij zo dom!

Maybe a bit difficult to see because I used white on white, but this a first doodling attempt with the BSR2. I also found many examples for free-motion quilting designs at Leah's flickr album. These pictures and with the quilts seen at last week's show in São Paulo, I knew what I wanted to do!

Misschien een beetje moeilijk om te zien omdat ik wit op wit heb gebruikt, maar dit is dus een eerste doodle (gedachteloos tekeningetjes maken) poging met de BSR2. Na het zien van de voorbeelden op Leah's flickr album en de quilts die ik vorige week in São Paulo zag, wist ik wat mij te doen stond!

And this is how the Gecko's are being 'doodled'....
En zo gaat het er een beetje uitzien, lekker veel gedoodle...To be continued! Wordt vervolgd!

Ciao from Brazil, Hilde

Friday, 15 April 2011

Some thoughts and tips

When Hilde asked me if I wanted to join her in organizing a pincushion swap I was flattered because I admire her work and enjoy her book about pentagons. Little by little people started signing up and it became more and more a fun project to do.

Toen Hilde mij vroeg of ik samen met haar een speldenkussen swap wilde organizeren, voelde ik mij gevleid. Ik vind haar werk erg leuk en maak vaak gebruik van haar Pentagon boek. Langzaam aan kwamen de aanmeldingen binnen en werd de swap een steeds leuker projekt.

As Hilde lives in Germany and I live in Brazil, most people signed up are from these two countries. For me a fun way to practice my Portuguese. And best of all, soon I will meet some of them who live in São Paulo as well!
If some of you still have not heard from their swap partner, please let us know and we will try to help to solve the (language) problems. It is just great to know that quilting and other kinds of crafts brings people together and that Swaps are all about sharing fun and loving thoughts as Hilde puts it! Check out her blog as her "Liesel’s Hexagon Technique" is reprinted!


Omdat Hilde in Duitsland woont en ik in Brazilië, zijn de meeste aanmeldingen uit deze twee landen. Voor mij gelijk een goede reden om mijn Portugees te oefenen. En nog leuker is het feit dat ik binnenkort een paar van hen zal ontmoeten! Als je nog steeds niets gehoord hebt van je swap partner zullen wij proberen het (taal) probleem op te lossen. Het is gewoon fantastisch om te weten dat quilten, en ook andere vormen van handwerken, mensen samenbrengt: swaps draaien om het plezier en delen van goede intenties zoals Hilde mij toevertrouwde. Kijk even op haar blog, want ze heeft een give-away van een herdruk van haar boek "Liesel’s Hexagon Technique"!


I have been working on some House blocks again with Japanese fabrics. It is all a fiddly work and I am longing to go and sit behind the sewing machine and quilt my Gecko quilt...

De laatste paar dagen heb ik weer zitten stoeien met Japanse stofjes. Maar het wordt tijd dat ik weer eens achter de naaimachine kruip en de Geckoquilt ga quilten...

Last but not least I should tell you about this lovely free give away at her block! I know her from my time in Singapore and she makes nice quilts and boxes. The fabrics she is giving away are cheering up my day! Maybe I should not have told you... ;-)

En nog even dit: er is een hele leuke giveaway op haar blog. Ik ken haar uit mijn 'Singapore-tijd' en ze maakt mooie quilts en dozen. De stofjes die ze weg gaat geven zijn lekker vrolijk. Misschien had ik je het eigenlijk niet moeten vertellen... ;-)

Tuesday, 12 April 2011

Striking contrasts


Striking contrasts - Prachtige contrasten
Yesterdays view - Uitzicht gisterenmiddag

For those who joined the Hilde & Hilde Pincushion Swap 2011, I hope you were able to contact your swap-partner by now and could send your pincushion by mail. If you have any problems, just let us know!

Voor diegene die hebben meegedaan met de Hilde & Hilde Pincushion Swap hoop ik dat je al contact hebt gehad met je swappartner en je het speldenkussentje op de post hebt kunnen doen. Mochten er problemen zijn, laat ons dat dan even weten!

Don't forget to email a picture of your Pincushion!

Vergeet niet ons een foto van je Pincushion te mailen!Ciao from Brazil, Hilde

Saturday, 9 April 2011

Patchwork show in São Paulo


With jet-lagged eyes I went yesterday to the last day of the Brazil Patchwork Show here in São Paulo. It was very busy with ladies shopping at the many different boots set up by different shops from in and around the city. The few man around were carrying their bags. For me an excellent opportunity to see which stores there are and where they are located.

Met kleine oogjes vanwege de jetlag, ben ik gisteren naar de laatste dag van de Brazil Patchwork Show geweest. Het was er druk met winkelende dames (er waren maar een paar mannen en die droegen de tasjes) bij de vele winkels uit de omgeving die er hun stand hadden ingericht. Voor mij een prima gelegenheid om eens rond te kijken wat er nu zoal te koop is hier en waar.

Unfortunately all imported goods are expensive in Brazil, so imported fabrics are more expensive than the local ones. The local fabrics aren't so colourful and most projects are a bit bland. At the stand from Kikikits I got to talk to the owner and she is originally from Holland! We talked Dutch together which for me was such a relief! After I told her I was missing a quilt show, she took my outside the hall and around the corner of the building into a small venue. And there it was where I have been longing for!

Over het algemeen zijn alle geimporteerde stoffen veel duurder dan de Brazilaanse. Helaas zijn de lokale stoffen vrij rustig (lees saai) in kleur en zijn de meeste projecten dan ook geen kleurrijke uitspattingen. Bij de stand van Kikikits kwam ik in gesprek met de eigenaresse en zij is van oorsprong Hollandse. Dus kon ik lekker even kletsen. Toen ik haar vraag of er geen quiltshow was, nam ze me mee naar buiten, de hoek om naar een kleine expositieruimte. En daar was waar ik al een tijdje naar op zoek was!

Made by Ada Ritter

'Bordado Incrustado' - embedded embroidery

Ada, the artist in front of her work

Based on paintings from Adelio Sarro and Gustavo Rosa, two famous Brazilian painters


'Korak' byBased on paintings from Adelio Sarro, a famous Brazilian painter

Based on paintings from Gustavo Rosa
These ladies are real fiber artists and I hope to get in contact with them soonest! As soon as I know more details about these quilts, I will edit the info in this post.

De dames achter deze quilts zijn werkelijk textiel kunstenaars en ik hoop zo spoedig mogelijk met ze in kontakt te komen. Zodra ik iets meer weet over deze quilts zal ik deze post bijwerken.

Ciao from Brazil, Hilde

Friday, 8 April 2011

Back home!


Ik ben weer thuis en voorlopig kan ik heerlijk vooruit met alle mooie en handige spulletjes die ik gekregen en gekocht heb in Nederland! Stofjes om te voelen, leesvoer om bij weg te dromen, kralen voor de sier en een doosje met vrolijkheid voor als de heimwee weer om de hoek komt gluren.

I am back on my base and these are the treasures my family and friends gave me. Also other stuff I bought in Holland! Fabrics to touch, magazines and books to dream away with, beads to cheer, and a small box with happiness just in case home sickness tries to come around again. These things will keep me busy and inspired for the next coming months!

Ciao from Brasil! Hilde

Monday, 4 April 2011

And the winner is...


Signing up for the Hilde & Hilde Pincushion Swap 2011 has closed and we have 76 participants from 11 countries from around the world! Thanks for all of you who joined in! Some of you even signed in twice to get a double chance of winning the Pincushion Give Away; once with Hilde and once with me! :-) 

De inschrijving voor de Hilde & Hilde Pincushion Swat 2011 is nu gesloten! Er hebben zich 76 dames (geen heren) aangemeld uit 11 landen rond de wereldbol. Sommigen hebben zich zelfs twee keer
aangemeld, zowel bij Hilde als bij mij, om meer kans te hebben voor het winnen van de Pincushion Give Away. ;-)

You will all get an email as soon as possible with the details of your swap-partner and the instructions for what to do before sending off your lovely creations. You still have 10 days for creating, sewing, stuffing, decorating....

Please take a picture of your pincushion before sending, but please don’t publish it until the other one has received the parcel – to keep it a surprise! 

Jullie krijgen allemaal zo snel mogelijk een email met de gegevens van jullie Swap Partner en de instructies wat te doen voordat jullie mooie creaties met de postbode meegaan. Er zijn nog 10 dagen om te ontwerpen, naaien, vullen en te versieren....
Maak een foto voordat je hem inpakt, maar plaats de foto nog niet op je blog of internet voordat het pakketje is ontvangen aan de andere kant! Hou het een verrassing!

And now, finally, who is the winner of my Give Away Pincushion? 
En wie heeft nu de Give Away Pincushion gewonnen?
Arlete from Brazil is the winner 
of this Pincushion made out of Japanese fabrics!
Hope you like it! Espero que voce gostem! 
Next week I will be back in São Paulo 
and will post it to you from there!

Ciao, still from Holland, Hilde